Σκοπός της Trastor είναι να χρησιμοποιήσει τα δάνεια για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της εταιρείας και για την εκπλήρωση γενικών επιχειρηματικών σκοπών. Η Trastor, με ανακοίνωσή της, έκανε γνωστό ότι αποφάσισε την έκδοση δύο ομολογιακών δανείων, ύψους έως 51 εκατ. Ευρώ.

Η κάλυψη και των δύο ομολογιακών δανείων θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους από την Eurobank, ενώ τα δάνεια θα χρησιμοποιηθούν αφενός για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας και αφετέρου για τη εκπλήρωση γενικών επιχειρηματικών σκοπών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Trastor:

Η Trastor Α.Ε.Ε.Α.Π ανακοινώνει ότι σύναψε την 26/05/2020 δύο Προγράμματα Εκδόσεως Κοινών Ομολογιακών Δανείων εμπραγμάτως εξασφαλισμένων μετά συμβάσεων καλύψεως, πρωτογενούς διαθέσεως και μεταβιβάσεων ομολογιών ονομαστικής αξίας ύψους έως και €21.000.000 και έως και €30.000.000 αντίστοιχα.

Διαχειριστής πληρωμών και εκπρόσωπος των Ομολογιούχων και των δύο δανείων ορίστηκε η Τράπεζα Eurobank Α.Ε. Η κάλυψη και των δύο ομολογιακών δανείων θα πραγματοποιηθεί στο σύνολό τους από την Τράπεζα Eurobank AE. Τα δάνεια θα χρησιμοποιηθούν αφενός για την χρηματοδότηση της υλοποίησης του επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας και αφετέρου για τη εκπλήρωση γενικών επιχειρηματικών σκοπών.

 

 

 

 

 

Share This