Τι ισχύει με τις αναστολές συμβάσεων, τα επιδόματα ανεργίας μας  και με την «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» μας ενημερώνει ο δικηγόρος Κώστας Τσουκαλάς
Α. Αναστολές συμβάσεων
-Συνέχιση αναστολών συμβάσεων έως και στο 100% των εργαζομένων σε κλειστές επιχειρήσεις για μήνα Ιούνιο
-Συνέχιση αναστολών συμβάσεων έως και στο 100% των εργαζομένων επιχειρήσεις τουρισμού, εστίασης , πολιτισμού , μεταφορών και αθλητισμού για μήνα Ιούνιο και Ιούλιο.
-Οι εργαζόμενοι που θα είναι σε αναστολή θα λάβουν μηνιαίως αποζημίωση 534 ευρώ .
-Αναστολή πληρωμής των ασφαλιστικών εισφορών για τους εργαζομένους όλων των πληττόμενων επιχειρήσεων για το μήνα Μάιο.
-Παύει η δυνατότητα αναστολής πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών από τον Ιούνιο.
Β. Από 1 Ιουνίου τίθεται σε ισχύ ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και ισχύει έως 30-9-2020 με δυνατότητα επέκτασης
.Αφορά όλες τις επιχειρήσεις της χώρας με μείωση τζίρου τουλάχιστον 20%.
Αφορά και τις νέες επιχειρήσεις και τις εποχικές επιχειρήσεις .
Αφορά εργαζομένους με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ακόμα και όσους προσληφθούν τώρα στην θέση οικειοθελώς αποχωρούντων,
Στο διάστημα της συμμετοχής στο μηχανισμό απαγορεύεται τροποποίηση σύμβασης .
Χορηγείται στον εργοδότη το δικαίωμα να μειώνει μονομερώς το ωράριο του εργαζομένου έως και στο 50%.
Το κράτος θα καταβάλλει το 60% του μισθού που αντιστοιχεί στον χρόνο που δεν εργάζεται
Κανένας εργαζόμενος δεν θα λαμβάνει αθροιστικά λιγότερο από τον κατώτατο μισθό.
Η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών θα γίνεται από τον εργοδότη.
Για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα απαγορεύονται οι απολύσεις και οι μειώσεις μισθού . Από 1
η
Ιουνίου μείωση κατά 0,9% των ασφαλιστικών εισφορών των εργαζομένων.
Γ. Επίδομα ανεργίας
Χορήγηση επιδόματος >εποχικής ανεργίας έως και τον μήνα Σεπτέμβριο του 2020 στους περίπου 120.000>εποχικά ανέργους.
Κάλυψη από το κράτος των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών >των εποχικά εργαζόμενων μερικής απασχόλησης.
.Επέκταση των επιδόματα ανεργίας που λήγουν τον μήνα Μάιο κατά δύο μήνες..
Μείωση τ από 100 σε 50 ημερομίσθια του ορίου για την λήψη του εποχικού επιδόματος.
Share This