Η αποζημίωση ειδικού σκοπού για τον μήνα Μάιο δίνεται σε εργαζόμενους οι οποίοι
τέθηκαν σε καθεστώς αναστολής μέσα στον Μάρτιο ή τον Απρίλιο, έληξε το 45ήμερο της
υποχρεωτικής αποχής τους από την εργασία τους (για την οποία έλαβαν την αποζημίωση
των 800ευρώ) και επεκτάθηκε η αναστολή τους.
Μάρα Μεθενίτη -Φοροτεχνικός
Για κάθε ημέρα που παρέμειναν σε αναστολή εκ νέου, τους αναλογεί ποσό αποζημίωσης
17,8 ευρώ.
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΗ (προκειμένου να πληρωθούν οι εργαζόμενοι)
Οι εργοδότες που παραμένουν κλειστοί με εντολή Δημόσιας Αρχής για όλο τον
μήνα Μάιο: Υποβάλλουν αίτηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από 22/05 έως 31/05 όπου
αναφέρουν τα στοιχεία του προσωπικού που παραμένει σε αναστολή (100% του
προσωπικού τους)
Οι εργοδότες που είναι στην λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ και εκείνοι που
έκλεισαν με εντολή Δημόσιας Αρχής αλλά επαναλειτούργησαν μέσα στον Μάιο :
Υποβάλλουν αίτηση στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ από 01/06 έως 07/06 όπου αναφέρουν
τα στοιχεία του προσωπικού που παρέμεινε σε αναστολή (μέγιστο ποσοστό 60%
του προσωπικού)
ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ
Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται στους ανωτέρω εργοδότες δεν έχουν
υποχρέωση εκ νέου υποβολής αίτησης για να λάβουν την αποζημίωση.
Εξαίρεση αποτελούν οι εξής περιπτώσεις:
Εργαζόμενοι που επιθυμούν να αλλάξουν τον λογαριασμό που θα γίνει η καταβολή
του ποσού ή που επιθυμούν να προσθέσουν τα στοιχεία του ιδιοκτήτη της πρώτης
κατοικίας τους, προκειμένου να λάβουν την έκπτωση του ενοικίου (κατά 40%).
Hμερομηνίες αιτήσεων: από 22/05 έως 01/06
Εργαζόμενοι που κατά την πρώτη φάση των πληρωμών απορρίφθηκε ο ΙΒΑΝ που
δήλωσαν και πρέπει να προσθέσουν νέο για να πληρωθούν.
Ημερομηνίες αιτήσεων: από 22/05 έως 01/06
Share This