Το εποπτικό συμβούλιο της Lufthansa δεν μπόρεσε να εγκρίνει διάσωση ύψους 9 δισεκατομμυρίων ευρώ υπό το πρίσμα των όρων που επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση, δήλωσε ο αεροπορικός όμιλος την Τετάρτη. Ωστόσο, το εποπτικό συμβούλιο εξακολουθεί να θεωρεί το σχέδιο διάσωσης «ως τη μόνη βιώσιμη εναλλακτική λύση για τη διατήρηση της φερεγγυότητας», δήλωσε η Lufthansa.

Share This