Σύμφωνα με τροπολογία που κατέθεσε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Κωνσταντίνος Τσιάρας, ματαιώνονται οι πλειστηριασμοί από 01/06/2020 έως 31/07/2020.

Ακόμα, λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή του συγχρωτισμού σε όλα τα δικαστήρια (όλων των βαθμών) της χώρας. Ειδικότερα σύμφωνα με το ΑΠΕ- ΜΠΕ ,τα μέτρα χωρίζονται σε τέσσερα κεφάλαια:

  •  Το πρώτο αφορά την επαναλειτουργία των πολιτικών δικαστηρίων και ζητήματα σχετικά με τις διαδικασίες της αναγκαστικής εκτέλεσης και της διενέργειας πλειστηριασμών, καθώς και τον οίκοθεν επαναπροσδιορισμό των υποθέσεων που ματαιώθηκαν λόγω της πυρκαγιάς που έλαβε χώρα την 9η Μαρτίου 2020 στο ισόγειο του Ειρηνοδικείου Αθηνών.
  •  Το δεύτερο την επαναλειτουργία των ποινικών δικαστηρίων.
  • Το τρίτο αφορά διατάξεις σχετικές με το Ελεγκτικό Συνέδριο.
  • Το τέταρτο αφορά διατάξεις για τα τακτικά διοικητικά δικαστήρια.
Share This