«Οι τρέχουσες προτάσεις είναι νέες από τον τύπο. Δεδομένου του μεγέθους του πακέτου, είναι πολύ νωρίς για ουσιαστική ανάλυση. Αλλά το σημείο εκκίνησής μας είναι γνωστό », είπε ένας ολλανδός διπλωμάτης στο Politico, αναφερόμενος στο κοινό έγγραφο που παρουσίασαν οι λεγόμενοι «λιτοί τέσσερις»- Αυστρία, Δανία, Κάτω Χώρες και Σουηδία – το Σάββατο.

Αυτό το έγγραφο τόνισε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης πρέπει να βασίζεται σε δάνεια και όχι σε επιχορηγήσεις. Το σχέδιο της Επιτροπής περιλαμβάνει συνδυασμό δανείων και επιχορηγήσεων.

«Το σημείο εκκίνησης είναι ότι οι Κάτω Χώρες είναι πρόθυμες να βοηθήσουν και θέλουν να συνεργαστούν σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την καταπολέμηση της κρίσης. Θέλουμε να το κάνουμε με τρόπο που ενισχύει τα κράτη μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της », δήλωσε ο διπλωμάτης, προσθέτοντας:

«Αυτή είναι μόνο η αρχή των διαπραγματεύσεων και σίγουρα όχι το τέλος, θα πρέπει να δούμε πώς εξελίσσονται οι διαπραγματεύσεις. Αυτό θα πάρει σίγουρα χρόνο, γιατί οι θέσεις μερικές φορές είναι μακριά και η ομοφωνία είναι απαίτηση.»

 

 

Share This