Παράταση 6 μηνών προβλέπει εγκύκλιος του e-EΦΚΑ (κατ’ εφαρμογή σχετικών διατάξεων) για την καταβολή των εισφορών Απριλίου από τις επιχειρήσεις που πλήττονται σημαντικά από τον κορωνοϊό. Συγκεκριμένα, αντί για τις 31-5-2020, οι εν λόγω εισφορές μπορούν να καταβληθούν έως 30-11-20.

Ειδικότερα, η εν λόγω εγκύκλιος προβλέπει πως για τις επιχειρήσεις ή εργοδότες που πλήττονται σημαντικά, οι τρέχουσες ασφαλιστικές εισφορές, περιόδου απασχόλησης Απριλίου 2020, για το διάστημα έως την απαγόρευση λειτουργίας των επιχειρήσεων ή έως την αναστολή συμβάσεων εργασίας, απαιτητών έως 31-05-2020, και έως 10-05-2020 σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού υπαγόμενου στην ασφάλιση του πρώην ΝΑΤ, δύναται να καταβληθούν έως 30-11-2020, και έως 10-11-2020 για το πρώην ΝΑΤ, χωρίς τον υπολογισμό κατά το διάστημα αυτό, τόκων και άλλων προσαυξήσεων λόγω εκπρόθεσμης καταβολής.

Share This