Η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων έχει ξεκινήσει. Οι φόροι που θα κληθούμε να πληρώσουμε είναι αποτέλεσμα των πραγματικών εισοδημάτων που θα δηλώσουμε ή των τεκμηρίων μας.

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη Ειδικός Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ιδιωτών

Όποιο από αυτά τα ποσά είναι το μεγαλύτερο (πραγματικό εισόδημα ή τεκμήρια ) , πάνω σε αυτό θα υπολογιστεί και ο φόρος μας.Aν το πραγματικό εισόδημά μας, την προηγούμενη χρονιά, είναι μεγαλύτερο από τα τεκμήρια που έχουμε , θα φορολογηθούμε στα τεκμήρια. Αν τα τεκμήρια είναι μεγαλύτερα από το πραγματικό εισόδημα , σε αυτή την περίπτωση φορολογούμεθα στα τεκμήρια. Ως πραγματικό εισόδημα λαμβάνεται υπόψη αυτό το οποίο λάβαμε κατά το αμέσως προηγούμενο έτος υποβολής της φορολογικής δήλωσης. Δηλαδή, το 2020 υποβάλουμε φορολογική δήλωση για τα εισοδήματα που εισπράξαμε από 1/1/2019 έως και 31/12/2019. Η οικονομική αρχή προκειμένου να προσδιορίσει τα τεκμήρια που μας βαρύνουν ξεκινάει από το ελάχιστο τεκμήριο διαβίωσης, όπως το ονομάζει, το οποίο είναι στο ύψος των 3000 ευρώ για την ή τον άγαμο και των 5000 ευρώ για τους έγγαμους και όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης , εννοείτε ταυτόχρονα και για τους δύο 5000. Αυτό το ποσό των 5.000€, επιμερίζεται ανάλογα στο ζευγάρι και όχι αναγκαστικά κατά ½ στον καθένα. Έτσι αν τα εισοδήματα αρκούν για να καλύψουν τα τεκμήρια του ενός συζύγου, υπάρχει περίπτωση να μοιραστεί το ποσό σε 3000 ευρώ στον ένα και 2000 ευρώ στον άλλο. Δηλαδή ο ένας σύζυγος μπορεί να καλύψει τα τεκμήρια του άλλου συζύγου. Έτσι το μέρος της συζυγίας που έχει τεκμήρια αλλά δεν μπορεί να επικαλεστεί εισοδήματα δικά του για να δικαιολογήσει , μπορεί να επικαλεστεί εισοδήματα του άλλου συζύγου και να μην φορολογηθεί. Το πρώτο και βασικό τεκμήριο είναι αυτό της κατοικίας. Η κατοικία που έχει κανείς και συντηρεί έχει τεκμήριο. Το τεκμήριο της κατοικία υπολογίζεται με βάση τα τετραγωνικά, την παλαιότητα του κτηρίου, το χρονικό διάστημα που την έχουμε στην κατοχή μας και κατοικούμε και την τιμή ζώνης αυτής. Με βάση τα παραπάνω προκύπτει ένα τεκμήριο το οποίο βαρύνει τον φορολογούμενο. Να επισημάνουμε εδώ ότι και τα σπίτια που νοικιάζουν οι γονείς για τα παιδιά που σπουδάζουν αποτελούν τεκμήριο. Το τεκμήριο για τις ιδιοκατοικούμενες ή μισθωμένες ή δωρεάν παραχωρηθείσες κύριες και δευτερεύουσες κατοικίες υπολογίζεται κλιμακωτά με βάση την επιφάνειά της, ως ακολούθως:

Ø έως και 80 τμ κύριοι χώροι, είναι 40 ευρώ ανά τμ

Ø από 81 τμ μέχρι και 120 τμ. κύριοι χώροι, είναι 65 ευρώ ανά τμ

Ø από 121 τμ μέχρι και 200 τμ. κύριοι χώροι, είναι 110 ευρώ ανά τμ

Ø από 201 τμ μέχρι και 300 τμ. κύριοι χώροι, είναι 200 ευρώ ανά τμ

από 301 τμ και άνω κύριοι χώροι, είναι 400 ευρώ ανά τμ

Για τους βοηθητικούς χώρους της κύριας κατοικίας, ισχύει η αντικειμενική δαπάνη διαβίωσης , που είναι 40 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, ανεξάρτητα από το μέγεθος της επιφάνειας του ακινήτου που έχουμε στην κατοχή μας. Όλα τα παραπάνω ποσά προσαυξάνονται κατά 40% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές από 2.800 έως 4.999 ευρώ το τμ. και κατά 70% για κατοικίες που βρίσκονται σε περιοχές με αντικειμενικές τιμές άνω των 5.000 ευρώ ανά τ.μ. .

Για τις μονοκατοικίες, όλα τα παραπάνω ποσά λαμβάνονται υπόψη με αύξηση κατά 20%. Επίσης για τις δευτερεύουσες κατοικίες τα παραπάνω ποσά αντικειμενικών δαπανών διαβίωσης λαμβάνονται υπόψη μειωμένα κατά 50%. Δεύτερο σημαντικό τεκμήριο το οποίο μας βαρύνει είναι η ύπαρξη αυτοκινήτου, το αυτοκίνητο λοιπόν έχει τεκμήριο. Το μέγεθος αυτού του τεκμηρίου εξαρτάται από τα κυβικά του αυτοκινήτου , από την παλαιότητά του , από το χρονικό διάστημα που το έχουμε στην κατοχή μας.

Στα επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ. το τεκμήριο διαβίωσης ορίζεται ως ακολούθως : Ø Για αυτοκίνητα μέχρι και 1.200 κ.ε., είναι 4.000 ευρώ. Ø Για αυτοκίνητα μεγαλύτερα των 1.200 κ.ε. και μέχρι 2.000 κ.ε., προστίθενται 600 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. Ø Για αυτοκίνητα άνω των 2.000 κ.ε. και μέχρι 3.000 κ.ε., προστίθενται 900 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά. Ø Για αυτοκίνητα άνω των 3.000 κ.ε., προστίθενται 1.200 ευρώ ανά 100 κυβικά εκατοστά.

Έτσι για παράδειγμα έστω ένα αυτοκίνητο 1.400 κυβικών εκατοστών, που αγοράστηκε το 2002 και ο φορολογούμενος το είχε σε αποκλειστική κατοχή, δηλαδή έχει πλήρη κυριότητα 100%, το αμάξι αυτό έχει τεκμήριο 2.600 ευρώ . Επίσης τεκμήριο αποτελούν τα δίδακτρα που καταβλήθηκαν ετησίως σε ιδιωτικά σχολεία βασικής και μέσης εκπαίδευσης.

Καθώς και τα χρηματικά ποσά που καταβάλλονται σε οικιακούς βοηθούς, οδηγούς αυτοκινήτων, δασκάλους αλλά και λοιπό προσωπικό.

Τεκμήριο αποτελούν και οι δαπάνες που πιθανόν να έχουμε καταβάλει για την αποπεράτωση μιας οικοδομής, για την αγορά ακινήτων, για την αγορά μετοχών, αμοιβαίων κεφαλαίων, ομολόγων, εντόκων γραμματίων του Δημοσίου, αυτοκινήτων, δικύκλων, τρικύκλων, σκαφών ή πλοίων αναψυχής.

Επίσης , τεκμήριο αποτελούν όσα χρήματα δαπανήθηκαν για την αγορά κινητών αντικειμένων καθαρής αξίας άνω των 8.130 ευρώ ή 10.000 ευρώ μαζί με τον ΦΠΑ για απόκτηση έργων τέχνης, κοσμημάτων, επίπλων κ.λπ. Προσοχή μεγάλη λοιπόν στα τεκμήρια, και στον τρόπο υπολογισμού τους για να μην πληρώσουμε άδικους μεγάλους φόρους.

Share This