Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ποιοι και πότε έχουν υποχρέωση να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ.

Μιχάλης Αντωνόπουλος-Φοροτεχνικός

Οι επιχειρήσεις οι οποίες είναι κλειστές ακόμη και θα παραμείνουν έως 31/05/20 θα πρέπει να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ που είναι ανοικτό από τις 22/05/20 και θα παραμείνει έως τις 31/05/20. Οι επιχειρήσεις που άνοιξαν μέσα στον Μάιο και ειδικότερα εστίαση και εκπαιδευτήρια που λειτουργούν μερικώς θα πρέπει να υποβάλλουν την Υπεύθυνη Δήλωση από 01/06/20 έως και 07/06/20.

Οι υπάλληλοι οι οποίοι ήταν σε αναστολή εργασίας μέσα στο Μάιο και συνεχίζουν να είναι δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση για να τους καταβληθεί η επιδότηση, εκτός εάν θέλουν να αλλάξουν τον αριθμό λογαριασμού iban. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επιδότηση αυτή θα καταβληθεί μετά τις 10/06/20 και είναι ακατάσχετη, αφορολόγητη και μη συμψηφισταία.

Το αναφέρουμε και το τονίζουμε αυτό διότι εντοπίσαμε περιπτώσεις όπου κατασχέθηκε το ποσό αυτό. Θα πρέπει όποιος διαπιστώσει κάτι αντίστοιχο να απευθυνθεί στο αντίστοιχο τραπεζικό ίδρυμα.

Share This