Η κρίση του κορονοϊού θα καθυστερήσει τις τιτλοποιήσεις «κόκκινων» δανείων και θα αυξήσει τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, υπογραμμίζει η Bank of America σε ανάλυση για τις ελληνικές τράπεζες.

Μικρή επίδραση στα αποτελέσματα των τραπεζών για το α’ τρίμηνο θα έχουν οι πιέσεις που προκάλεσε η πανδημία, αλλά η συνέχεια θα είναι δύσκολη, εκτιμά η Bank of America σε ανάλυση που δημοσίευσε ενόψει των ανακοινώσεων αποτελεσμάτων α’ τριμήνου από τρεις τράπεζες αυτή την εβδομάδα και την Τρ. Πειραιώς, τη Δευτέρα.

Ειδικότερα, η BofA σημειώνει ότι τα λειτουργικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δεν θα επηρεαστούν σοβαρά από την πανδημία, όμως είναι πιθανό να εμφανιστούν στις τραπεζικές οικονομικές καταστάσεις αυξημένες προβλέψεις για πιστωτικές ζημιές, οι οποίες από ορισμένες τράπεζες ενδεχομένως να αντισταθμιστούν από κέρδη χρηματοοικονομικών συναλλαγών.

Για τα επόμενα τρίμηνα, όμως, η BofA τονίζει ότι τα έσοδα θα βρεθούν υπό πίεση και θα αυξηθούν οι καθυστερήσεις, γι’ αυτό και από τις ανακοινώσεις που θα κάνουν οι διοικήσεις θα έχει περισσότερη σημασία τι θα προβλέψουν για τη συνέχεια του έτους.

Η ποιότητα των χαρτοφυλακίων των τραπεζών θα επηρεαστεί από τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η κρίση. Το 2019, τα προβληματικά δάνεια μειώθηκαν κατά 16%, ενώ ως το 2021 σχεδιαζόταν να μειωθεί ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων από το 41% σε λιγότερο από 20%. Όμως, η κρίση που προκαλεί η πανδημία θα καθυστερήσει τις προγραμματισμένες τιτλοποιήσεις και θα οδηγήσει σε αύξηση των νέων μη εξυπηρετούμενων δανείων.

Πάντως, η BofA σημειώνει ότι οι τράπεζες διαθέτουν πλέον επαρκή ρευστότητα, καθώς αυξάνονται οι καταθέσεις, ενώ και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έλαβε σημαντικά μέτρα για την υποστήριξη της ρευστότητας, όπως η αποδοχή των ελληνικών ομολόγων για αναχρηματοδότηση, που επέτρεψε στις τράπεζες να αυξήσουν τη ρευστότητα που λαμβάνουν από την ΕΚΤ σε 21,5 δισ. ευρώ τον Απρίλιο και μάλιστα με αρνητικό επιτόκιο δανεισμού (-0,5%).

 

 

 

 

Share This