Είσαι αγρότης και το 2019 ήταν για σένα ζημιογόνο; Ας δούμε πώς πρέπει να χειριστούμε φορολογικά αυτή τη ζημιά!

Γράφει η Φιλοθέη Μακριδάκη Ειδικός Φοροτεχνικός Σύμβουλος Επιχειρήσεων και Ιδιωτών

Σημαντικοί κωδικοί για σένα είναι αρχικά οι 465-466. Ο διαχωρισμός των δραστηριοτήτων επιχειρηματική – αγροτική προκειμένου να εφαρμοστεί η αυτοτελής φορολόγηση επί του αγροτικού εισοδήματος ανάλογα με την δραστηριότητα, έχει εφαρμογή και για τις διαδικασίες μεταφοράς της ζημιάς.

Συνεπώς, η ζημία από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα δύναται να συμψηφιστεί μόνο με κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα.

Έτσι, η διαδικασία της μεταφοράς ζημιάς, όπως ορίζεται με τις διατάξεις του άρθρου. 27 του ν.4172/2013, ισχύει και για την άσκηση αγροτικής επιχειρηματικής δραστηριότητας. Επίσης έχουν εφαρμογή και οι διατάξεις του άρθρου 34 του ιδίου νόμου περί διαφοράς εισοδήματος και υπολογισμός του φόρου αυτής. Σε συνδυασμό των ανωτέρω διατάξεων προκύπτει ότι εάν κάποιος εμφανίζει ζημιά αλλά φορολογείται βάσει τεκμηρίου για το τρέχον φορολογικό έτος, δεν δικαιούται να μεταφέρει αυτή τη ζημιά για συμψηφισμό στα επόμενα φορολογικά έτη. Επίσης, μην ξεχάσεις να ενημερώσεις τους κωδικούς 467-468. Εδώ , με βάση πάντα της οδηγίες της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων, πρέπει να αναγραφούν οι ζημιές των προηγουμένων ετών που προέκυψαν από την άσκηση ατομικής αγροτικής δραστηριότητας στην ημεδαπή. Καλή υποβολή με προσοχή !!

Share This