Σημαντική αύξηση των αποτελεσμάτων προ προβλέψεων πέτυχε η Alpha Bank το α’ τρίμηνο, ενώ η διοίκηση, ακολουθώντας συντηρητική πολιτική, σχημάτισε προβλέψεις που ξεπέρασαν τα 300 εκατ. ευρώ για να «θωρακιστεί» η τράπεζα έναντι των κινδύνων από την πανδημία, με αποτέλεσμα να εμφανίσει μικρή ζημιά στην τελική γραμμή της κατάστασης αποτελεσμάτων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διοίκηση τόνισε ότι προχωρά η υλοποίηση του φιλόδοξου σχεδίου μετασχηματισμού, με κεντρικό στοιχείο την τιτλοποίηση Galaxy. «Όχι μόνον επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στις προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου που ανακοινώσαμε στα τέλη του 2019, αλλά και επανεκκινούμε, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, το Πρόγραμμα Τιτλοποίησης Galaxy, γεγονός που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή προσαρμογή στην ποιότητα του ενεργητικού μας και να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας που έχουμε θέσει», ανέφερε ο διευθύνων σύμβουλος, Βασίλης Ψάλτης.

Κύριες Εξελίξεις α’ τριμήνου

  • Το Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 13,6% σε τριμηνιαία βάση και ανήλθε σε Ευρώ 229,6 εκατ., επηρεασμένο θετικά από τη σημαντική μείωση των λειτουργικών εξόδων καθώς και την ανθεκτική λειτουργική επίδοση του Καθαρού Εσόδου Τόκων. Το Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων αυξήθηκε κατά 19,8% σε τριμηνιαία βάση και διαμορφώθηκε σε Ευρώ 307,1 εκατ., το οποίο αντιστοιχεί περίπου στο 1,9% του Ενεργητικού, προσαρμοσμένο σε ετήσια βάση, γεγονός που επιτρέπει την απορρόφηση των αυξημένων προβλέψεων για το τρίμηνο.
  • Το α΄ τρίμηνο 2020, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 307,4 εκατ., έναντι Ευρώ 244,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης ύψους Ευρώ 120 εκατ., που σχετίζονται κυρίως με την επίπτωση της πανδημίας COVID-19.
  • Το α΄ τρίμηνο 2020, τα Καθαρά Κέρδη/(Ζημίες) μετά από Φόρους διαμορφώθηκαν σε Ευρώ -10,9 εκατ., έναντι Ευρώ 27,5 εκατ. το α’ τρίμηνο 2019. Μη λαμβανομένης υπόψη της επίπτωσης των προβλέψεων λόγω του COVID-19, η επίδοση της Τράπεζας για το τρίμηνο θα ήταν κερδοφόρος.
  • H Alpha Bank συνεχίζει να παρέχει χρηματοδότηση στον ιδιωτικό τομέα, με τις νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα να ανέρχονται σε Ευρώ 1,6 δισ. για το α’ τρίμηνο 2020, έναντι Ευρώ 0,6 δισ. το α’ τρίμηνο 2019, παρέχοντας χρηματοδότηση σε όλους τους τομείς της Ελληνικής Οικονομίας. Από την αρχή του έτους, οι νέες εκταμιεύσεις δανείων στην Ελλάδα ξεπέρασαν τα Ευρώ 2,1 δισ., ενώ η δραστηριότητα στο σκέλος των χορηγήσεων αναμένεται να ενισχυθεί περαιτέρω κατά το β’ τρίμηνο μέσω των προγραμμάτων εγγύησης και χρηματοδότησης που παρέχει η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα.
  • Η Alpha Bank διατηρεί την ισχυρή κεφαλαιακή της θέση, με Δείκτη Κεφαλαίων Κοινών Μετοχών της Κατηγορίας 1 (CET1) 16,5% και Συνολικό Δείκτη Κεφαλαιακής Επάρκειας (CAD) 17,5% έναντι του ελάχιστα απαιτούμενου ποσοστού 11,5%, βάσει της διαδικασίας εποπτικού ελέγχου και αξιολόγησης (SREP), διαθέτοντας την απαραίτητη κεφαλαιακή επάρκεια για την εφαρμογή του Επιχειρησιακού της Σχεδίου που ανακοινώθηκε τον Νοέμβριο 2019. Τα Ενσώματα Ίδια Κεφάλαια και ο Δείκτης Μόχλευσης αποτελούν τα υψηλότερα μεταξύ των ελληνικών τραπεζών και ανήλθαν σε Ευρώ 7,7 δισ. και 11,9% αντίστοιχα, στο τέλος Μαρτίου 2020.
  • Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,4 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020, ως αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων, ρευστοποιήσεων και διαγραφών.
  • Η Alpha Bank παραμένει προσηλωμένη στην επίτευξη του Επιχειρησιακού της Σχεδίου για μείωση των Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων και, έχοντας ολοκληρώσει σημαντικές προπαρασκευαστικές εργασίες, πρόκειται να επανεκκινήσει, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2020, τις διαδικασίες για τη συναλλαγή Galaxy, μία από τις μεγαλύτερες τιτλοποιήσεις Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων στην Ευρωπαϊκή Αγορά, για την οποία διατηρείται έντονο επενδυτικό ενδιαφέρον.

Οι συνολικές χορηγήσεις του Ομίλου διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 49,1 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020, αυξημένες κατά Ευρώ 0,4 δισ. σε τριμηνιαία βάση. Τα υπόλοιπα των χορηγήσεων στην Ελλάδα ανήλθαν σε Ευρώ 42,2 δισ., αυξημένα κατά Ευρώ 0,5 δισ. σε τριμηνιαία βάση.

Το α’ τρίμηνο 2020, οι συνολικές καταθέσεις του Ομίλου σημείωσαν αύξηση Ευρώ 1,5 δισ. Στην Ελλάδα τα υπόλοιπα των καταθέσεων αυξήθηκαν κατά Ευρώ 1,6 δισ. (+4,7%), γεγονός που οφείλεται σε μειωμένες δαπάνες Ιδιωτών, στη ρευστοποίηση επενδυτικών προϊόντων λόγω της αβεβαιότητας στις αγορές καθώς και στην εκταμίευση των αναξιοποίητων διαθέσιμων πιστωτικών ορίων, τα οποία παρέμειναν σε τρεχούμενους λογαριασμούς. Αναφορικά με τις εισροές καταθέσεων στην Ελλάδα, Ευρώ 0,4 δισ. προήλθαν από καταθέσεις Ιδιωτών, ενώ Ευρώ 1,2 δισ. αφορούν σε εισροές από επιχειρήσεις και φορείς του Δημοσίου.

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις στην Ελλάδα σημείωσαν αύξηση κατά Ευρώ 3,1 δισ., η πλειονότητα των οποίων προέρχεται από καταθέσεις πρώτης ζήτησης Ιδιωτών. Στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, τα υπόλοιπα των καταθέσεων μειώθηκαν κατά Ευρώ 64 εκατ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 5,2 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020, κυρίως από τις θυγατρικές του Ομίλου στη Ρουμανία και στην Αλβανία.

Το α’ τρίμηνο 2020, η χρηματοδότηση της Alpha Bank από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) ανήλθε σε Ευρώ 3,9 δισ., εκ των οποίων τα Ευρώ 3,1 δισ. προήλθαν από τη συμμετοχή της Τράπεζας στο Πρόγραμμα Στοχευμένων Πράξεων Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (TLTRO), ενώ Ευρώ 0,8 δισ. αντλήθηκαν από το Πρόγραμμα Πράξεων πιο Μακροπρόθεσμης Αναχρηματοδότησης (LTRO) που λήγει τον Ιούνιο 2020. Οι διατραπεζικές συναλλαγές (repos) αυξήθηκαν κατά Ευρώ 0,2 δισ. και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 6,5 δισ.

Μείωση «κόκκινων« δανείων

Τα Μη Εξυπηρετούμενα Ανοίγματα στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 0,4 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020, ως αποτέλεσμα επιτυχημένων αναδιαρθρώσεων, εκκαθαρίσεων και διαγραφών, και διαμορφώθηκαν σε Ευρώ 18,4 δισ. Ο Δείκτης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 43,5% στο τέλος Μαρτίου 2020, μειωμένος κατά 1,3% σε τριμηνιαία βάση, ενώ ο Δείκτης Κάλυψης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων ανήλθε σε 44,1%.

Τα Δάνεια σε Καθυστέρηση στην Ελλάδα μειώθηκαν κατά Ευρώ 1,9 δισ. σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε Ευρώ 12,3 δισ. στο τέλος Μαρτίου 2020. Στο τέλος Μαρτίου 2020, ο Δείκτης Καθυστερήσεων σε επίπεδο Ομίλου διαμορφώθηκε σε 30% έναντι 33,3% το προηγούμενο έτος, ο Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων ανήλθε σε 64%, ενώ ο συνολικός Δείκτης Κάλυψης Καθυστερήσεων, συμπεριλαμβανομένων των ενσώματων εξασφαλίσεων,

Το α΄ τρίμηνο 2020, οι Ζημίες Απομείωσης για την κάλυψη πιστωτικού κινδύνου δανείων ανήλθαν σε Ευρώ 307,4 εκατ., έναντι Ευρώ 244,8 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, λόγω της αναγνώρισης επιπρόσθετων ζημιών απομείωσης κατά το α΄ τρίμηνο, ύψους Ευρώ 120 εκατ., που σχετίζονται με την επίπτωση από την εκδήλωση της πανδημίας COVID-19.

 

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Alpha Bank, Βασίλης Ψάλτης, με αφορμή τα αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου δήλωσε:

«Από την έναρξη της κρίσης, κύρια προτεραιότητά μας υπήρξε η διασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Τράπεζας και του Δικτύου μας, προκειμένου να υποστηρίξουμε τους Πελάτες μας και την Ελληνική Οικονομία, διασφαλίζοντας παράλληλα ασφαλείς υγειονομικές συνθήκες για τους Εργαζόμενους και τους Συναλλασσόμενους με την Τράπεζα. Ήδη, από την αρχή του έτους έως σήμερα, έχουμε χορηγήσει περισσότερα από Ευρώ 2,1 δισ., ως χρηματοδοτήσεις προς την ελληνική οικονομία, ενώ προωθούμε ενεργά τη συμμετοχή των Πελατών μας στα χρηματοδοτικά προγράμματα στήριξης των Επιχειρήσεων, με την εγγύηση φορέων του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η διεθνής αναγνώριση που κέρδισε η Ελληνική Κυβέρνηση για τη διαχείριση της υγειονομικής κρίσης του Covid19, καθώς και η έγκαιρη υλοποίηση ενός γενναίου δημοσιονομικού πακέτου μέτρων, επιτρέπουν την επιστροφή μας στην κανονικότητα με αυξανόμενη αυτοπεποίθηση. Τα μέτρα για την τόνωση της οικονομίας, που ανέρχονται σε Ευρώ 24 δισ. και αντιστοιχούν στο 13% του ΑΕΠ, αναμένουμε πως θα περιορίσουν την ύφεση εξαιτίας του Covid-19 κατά το τρέχον έτος και, παράλληλα θα προετοιμάσουν το έδαφος για ισχυρή ανάκαμψη το 2021. Με αυτή την παραδοχή, όχι μόνον επιβεβαιώνουμε τη δέσμευσή μας στις προτεραιότητες του Στρατηγικού Σχεδίου που ανακοινώσαμε στα τέλη του 2019, αλλά και επανεκκινούμε, μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2020, το Πρόγραμμα Τιτλοποίησης Galaxy, γεγονός που θα μας επιτρέψει να επιτύχουμε την εμπροσθοβαρή προσαρμογή στην ποιότητα του ενεργητικού μας και να κάνουμε ένα ακόμη σημαντικό βήμα προς την επίτευξη των στόχων κερδοφορίας που έχουμε θέσει. Κατά το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, επιτύχαμε ισχυρή λειτουργική επίδοση με Κύριο Αποτέλεσμα προ Προβλέψεων στα Ευρώ 230 εκατ., ενισχυμένο κατά 14% σε τριμηνιαία βάση. Παράλληλα, βελτιώσαμε σημαντικά τη ρευστότητα και ενισχύσαμε περαιτέρω τη συνολική κεφαλαιακή μας θέση, μέσω της ιδιαίτερα επιτυχούς έκδοσης ομολόγου Tier 2. Θέλω από καρδιάς να ευχαριστήσω τους Εργαζομένους μας για το υψηλό αίσθημα καθήκοντος και την ευελιξία που επέδειξαν κατά τη διάρκεια της κρίσης. Είμαι υπερήφανος για τον τρόπο με τον οποίο συνέχισαν να εξυπηρετούν τους Πελάτες μας και να στηρίζουν την Τράπεζα σε αυτές τις πρωτόγνωρες για όλους συνθήκες. Αυτό το ανανεωμένο πνεύμα ομαδικότητας, σε συνδυασμό με τις διαχρονικές πελατοκεντρικές μας αξίες και την ισχυρή χρηματοοικονομική μας θέση, αποτελούν τις βάσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας».

 

 

 

 

 

Share This