Των Christian Odendahl και John Springford

Ο κορονοϊός δεν αποτελεί “συμμετρική απειλή” για την οικονομία της Ευρώπης. Το οικονομικό κόστος του lockdown, και τα συνεχιζόμενα μέτρα κοινωνικής απόστασης που ακολούθησαν τον περιορισμό στο σπίτι, θα διαφέρουν από χώρα σε χώρα. Και κάποιες κυβερνήσεις είναι σε καλύτερη θέση να αντισταθμίσουν το κόστος αυτών των μέτρων από άλλες -και να τονώσουν τις οικονομίες τους μόλις ο ιός τεθεί υπό έλεγχο.

Εντοπίζουμε τρεις τρόπους με τους οποίους ο κορονοϊός θα αποτελέσει δύναμη απόκλισης. Πρώτα, τα lockdowns σε χώρες με μεγαλύτερο πρόβληημα θα διαρκέσουν περισσότερο. Η Γαλλία, η Ιταλία, η Ισπανία και το Ηνωμένο Βασίλειο είχαν το χειρότερο ξέσπασμα του ιού στην Ευρώπη. Οι περισσότερες χώρες έχουν επιβάλει συγκριτικά αυστηρά lockdowns -και για κάθε μήνα που θα περνάει, θα χάνεται περίπου το 3% του ετήσιου ΑΕΠ. Αλλά τα lockdowns θα συνεχιστούν μέχρι ο αριθμός των κρουσμάτων να μειωθεί σε χαμηλό επίπεδο. Οι προσωμοιώσεις μας υποδηλώνουν ότι αυτό θα διαρκέσει περισσότερες εβδομάδες για τη Γαλλία, την Ιταλία, την Ισπανία, και το Ηνωμένο Βασίλειο, από ό,τι για την Αυστρία, τη Γερμανία και την Πολωνία.

Δεύτερον, μέσω μιας νέας ανάλυσης της επίδρασης του κορονοϊού στις περιοχές της Ευρώπης, δείχνουνε ότι οι περιοχές στη Νότια Ευρώπη είναι πιθανό να πληγούν από πιο ισχυρές και μεγαλύτερες σε διάρκεια υφέσεις από εκείνες στο Βορρά και στην Ανατολή. Οι κλάδοι μεταποίησης και τουρισμού έχουν πληγεί περισσότερο από τα μέτρα του lockdown, και ο τουρισμός θα παραμείνει υπό περιορισμό, ακόμη και όταν αρθούν τα lockdowns.

τέλος, οι κυβερνήσεις της Νότιας Ευρώπης είναι λιγότερο ικανές να αντισταθμίσουν το κόστος του κορονοϊού, και τα υψηλά επίπεδα χρέους των θα επηρεάσουν αρνητικά την ανάκαμψη. Δείχνουμε ότι η καταναλωτική εμπιστοσύνη έχει πληγεί περισσότερο σε χώρες που έχουν λάβει λιγότερα μέτρα τόνωσης. Και το υψηλότερο ποσοστό χρέους ως προς ΑΕΠ πιθανώς θα οδηγήσει σε υψηλότερο κόστος δανεισμού για τις κυβερνήσεις. συνεπώς, με τη χρήση περισσότερων φορολογικών εσόδων για τη χρηματοδότηση του χρέους, θα υπάρξει μικρότερη ικανότητα για επενδύσεις. Εάν δεν μεταρρυθμιστούν οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ, θα απαιτηθεί από τις κυβερνήσεις της Νότιας Ευρώπης να μειώσουν γρήγορα το χρέος, κάτι που θα επηρεάσει αρνητικά την ανάπτυξη μεσοπρόθεσμα.

Περαιτέρω οικονομική απόκλιση είναι κακή από μόνη της. Αλλά επίσης θα καταστήσει την ευρωπαϊκή πολιτική ακόμη πιο κατακερματισμένη. Η βραδεία ανάπτυξη σε κάποιες περιοχές αποτελεί πρόσφορο έδαφος για την ακροδεξιά και την ακροαριστερά και υπονομεύει την ελκυστικότητα της ΕΕ ως “μηχανισμός σύγκλισης”.

Στην αρχή της κρίσης του κορονοϊού οι πιο πλούσιες χώρες της ΕΕ αντιδρούσαν στις μεγάλες μεταφορές κεφαλαίου προς τις χειρότερα πληγείσες χώρες. τώρα, η γαλλογερμανική πρόταση για ένα “ταμείο ανάκαμψης” 500 δισ. Ευρώ έχει τη δυναμική να αποτρέψει περαιτέρω αποκλίσεις, εάν οι δύσπιστες χώρες στη Βόρεια και Κεντρική Ευρώπη μπορούν να πειστούν να αποδεχθούν σημαντικές μεταβιβάσεις στη Νότια Ευρώπη. Θα είναι δύσκολο να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες του ταμείου, και οι σκεπτικιστές ίσως απαιτήσουν περισσότερα κεφάλαια από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προκειμένου να δώσουν τη συγκατάθεση τους.

Οι δημοσιονομικοί κανόνες της ΕΕ είναι πολύ άκαμπτοι και υπαγορεύουν τη μείωση του χρέους ακόμη και όταν οι οικονομία είναι αδύναμες. Τώρα είναι η ώρα να τους μεταρρυθμίσουμε: στόχος θα πρέπει να είναι η σταθεροποίηση των επιπέδων χρέους μόλις τελειώσει η πανδημία, και να επιτραπεί στην ανάπτυξη να μειώσει το χρέος με τον καιρό.

 

Πηγή: CER

 

 

Share This