Με την πρόταση της Κομισιόν να έχει μπει σε επικράτεια πολιτικής διαπραγμάτευσης, τρέχουν παράλληλα εκτιμήσεις για την πραγματική οικονομική επίδρασή του Ταμείου Ανάκαμψης:

Η Oxford Economics εφάρμοσε οικονομικά μοντέλα πρόγνωσης στη βάση της υπόθεσης ότι το ταμείο ανάκαμψης θα εφαρμοστεί όπως έχει περιγραφεί από την Κομισιόν.

Κατλήγει ότι η πλήρης εφαρμογή του θα προκαλέσει ουσιαστική αύξηση του Ακαθάριστου Εγχώριου Προϊόντος σε όλες της οικονομίες της Ευρωζώνης. Η ανάπτυξη στην Ευρωζώνης θα δεχθεί μια βοήθεια το 2021 που θα κινηθεί από +1,2% και πάνω.

Η ισχυρότερη θετική επίδραση όμως αφορά τις χώρες του Νότου, την Ελλάδα, την Ισπανία, την Πορτογαλία και την Ιταλία.

Το παρακάτω διάγραμμα δείχνει την πρόσθετη θετική επίδραση στην αύξηση του ΑΕΠ την περίοδο ζωής του ταμείου ανάκαμψης (μέχρι το 2024).

Η Ελλάδα εμφανίζεται να δέχεται τη μεγαλύτερη θετική επίδραση από το ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης, με το όφελος εκφρασμένο ως ποσοστό του ΑΕΠ να είναι σχεδόν διπλάσιο από την δεύτερη Ισπανία στον πίνακα των ωφελούμενων.

 

 

Share This