Γράφει ο Στάθης Δημ. Σταματελόπουλος, Νομικός Συνεργάτης Ε.Ε.Α.


Όπως ανακοινώθηκε από τους αρμόδιους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και στα πλαίσια της ολοκλήρωσης του προγράμματος, για τις υπηρεσίες που θα εκτελούνται από το ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα gov.gr αναμένεται άμεσα η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης, με την οποία θα εντάσσεται στα ΚΕΠ η έκδοση δέκα πέντε νέων πιστοποιητικών, τα οποία μέχρι σήμερα εκδίδονταν από τα Δικαστήρια της χώρας (Ειρηνοδικεία και Πρωτοδικεία), με αποτέλεσμα την πολύ μεγάλη διευκόλυνση των πολιτών, καθώς τα πιστοποιητικά αυτά ήταν απαραίτητα για την διεκπεραίωση πολλών υποθέσεων των πολιτών και συχνά παρατηρούνταν συνωστισμός στις γραμματείες των αρμοδίων Δικαστηρίων και αντίστοιχες καθυστερήσεις στην έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών. Πλέον, θα καθίσταται δυνατή και η ηλεκτρονική έκδοση αυτών των πιστοποιητικών από τα ΚΕΠ, με την όσο το δυνατόν μικρότερη ταλαιπωρία των ενδιαφερομένων πολιτών.

Ειδικότερα και σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν από τους συναρμόδιους Υπουργούς, θα ενταχθούν άμεσα στα ΚΕΠ δεκαπέντε πιστοποιητικά αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που έως σήμερα χορηγούνταν μόνο από τα Ειρηνοδικεία και τα Πρωτοδικεία.

Η όλη προσπάθεια αποτελεί εντάσσεται στην πρωτοβουλία για την συμπλήρωση των υπηρεσιών, που υλοποιούνται μέσα από την ειδική πληροφοριακή πλατφόρμα gov.gr. Σκοπός επίσης της σχετικής υπηρεσίας είναι και η εξυπηρέτηση όσων πολιτών δεν διαθέτουν τις απαραίτητες ψηφιακές δεξιότητες και εντάσσεται στο πλαίσιο μετεξέλιξης των ΚΕΠ στο μοναδικό σημείο φυσικής επαφής των πολιτών με το Δημόσιο.

Επιπλέον, μετά από πρόταση της κοινής ομάδας εργασίας, που έχει συσταθεί μεταξύ του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΕΣΑμεΑ), μεταξύ των πιστοποιητικών, που θα χορηγούνται από τα ΚΕΠ θα είναι πλέον και το πιστοποιητικό περί θέσεως ή μη σε δικαστική συμπαράσταση (προσωρινή ή οριστική), για τη βελτίωση της εξυπηρέτησης των Ατόμων με Αναπηρία.

Σύμφωνα με τα όσα ανακοινώθηκαν τα πιστοποιητικά, τα οποία θα είναι στο εξής διαθέσιμα από τα ΚΕΠ, είναι τα εξής:

1) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ .

2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ .

3) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ .

4) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ Ή ΜΗ ΔΙΑΘΗΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ .

5) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟY.

6) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ .

7)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ .

8)ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ Ή ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΊΟΥ .

9) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ .

10) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΕΡΙ ΜΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΛΥΣΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΙΚΕ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.

11) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΘΕΣΕΩΣ ΣΕ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΣΥΜΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ .

12) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΝΔΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΤΑ ΑΠΟΦΑΣΕΩΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ .

13) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.

14) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΣΕ ΔΙΑΤΑΓΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΜΙΣΘΙΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ .

15) ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΚΟΠΗΣ ΚΑΤA ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ Ή ΑΡΝΗΤΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΙΤΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ.

 

Παράλληλα, ανακοινώθηκε ότι, το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα, θα πραγματοποιηθεί και η διαλειτουργικότητα των συστημάτων του solon.gov.gr και των ΚΕΠ, προκειμένου, τόσο η αποστολή του αιτημάτων, όσο και η παραλαβή των σχετικών διοικητικών προϊόντων (πιστοποιητικών) να γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο.

Όπως ανακοίνωσαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί, η συνεργασία των δύο Υπουργείων θα συνεχιστεί, καθώς ο απώτερος σκοπός είναι να ενταχθεί στα ΚΕΠ το σύνολο των διοικητικών διαδικασιών των Ειρηνοδικείων και των Πρωτοδικείων, με στόχο, τόσο τη βελτίωση της φυσικής εξυπηρέτησης του Πολίτη, όσο και τη βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχονται από το δικαστικό μας σύστημα.

Πηγή :eea

Share This