Απο τα μέσα Ιουνίου θα είναι διαθέσιμο τελικά το εργαλείο της Συν – Εργασίας όπως προβλέπει η τελική τροπολογία που κατατέθηκε  στη Βουλή.

Γιάννης Καρούζος -Εργατολόγος

Σύμφωνα με την διάταξη νόμου, ο μηχανισμός «Συν – Εργασία” θα είναι ενεργός από 15 Ιουνίου έως 15 Οκτωβρίου και η μείωση του ωραρίου απασχόλησης κατά 50% θα γίνεται ανά εβδομάδα. Ο μηχανισμός αφορά μόνο όσους εργάζονται με σύμβαση πλήρους απασχόλησης κατά την χρονική στιγμή που η τροπολογία θα δημοσιευτεί σε ΦΕΚ. Οι επιχειρήσεις μπορούν να κάνουν για έναν ή περισσότερους μήνες για το σύνολο ή μέρος του προσωπικού τους.

Η αναπλήρωση του 60% υπολογίζεται στον καθαρό μισθό. Η τροπολογία επίσης αναφέρεται και στο επίδομα αδείας και το Δώρο Χριστουγέννων ως εξής : “Επίσης καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020, υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων”.

Καταργείται επίσης η διάταξη για το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας – την νέα εκ περιτροπής από 15 Ιουνίου.

Share This