Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net

Σύμφωνα με την διάταξη:

Δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, για όσες επιχειρήσεις ήταν κλειστές με εντολή δημόσιας αρχής, είναι, από 1/5/2020 οι διατελούντες σε νόμιμη άδεια ασθενείας, μητρότητας, 6μηνης ΟΑΕΔ αρκεί η λήξη αυτής της άδειας να έληξε ή να λήξει κατά το χρονικό διάστημα αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης.

Παράδειγμα:

Έστω εργαζόμενη που επιστρέφει από 6μηνη άδεια ΟΑΕΔ στις 15 Μαϊου. Η συγκεκριμένη εργαζόμενη να δικαιούται αναλογία των 534€ για τον Μάιο, αν ο εργοδότης την εντάξει σε καθεστώς αναστολής

Αυτό σημαίνει, ότι ο εργοδότης θα έχει πλέον τη δυνατότητα να ενσωματώσει αυτούς τους εργαζόμενους στην υπεύθυνη δήλωση που θα κάνει με βάση τις οδηγίες που αναμένονται από το Υπουργείο Εργασίας

Η μισή λύση:

Όπως γίνεται αντιληπτό από την διάταξη, δεν δόθηκε λύση για το 1ο 45ήμερο, δηλαδή για το διάστημα από 15 Μαρτίου έως 30 Απριλίου που ήταν κλειστές οι επιχειρήσεις.

Αυτό σημαίνει ότι αν π.χ. μία εργαζόμενη επέστρεψε από ασθένεια ή άδεια μητρότητας την 1η Απριλίου, για όσο διάστημα η επιχείρηση ήταν υποχρεωτικά κλειστή, δηλαδή μέχρι 20 Απριλίου, δεν δικαιούτο αποδοχές καθώς δεν είχε τέτοια υποχρέωση ο εργοδότης για λόγους ανωτέρας βίας

Share This