Του Βασίλη Πρασσά, Συμβούλου Εργασιακών Θεμάτων Epsilon Net

Με την τροπολογία που κατέθεσε το Υπουργείο Εργασίας θεσπίζεται ο μηχανισμός ενίσχυσης της απασχόλησης, με τη μορφή οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, που καλείται «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ».

Συνοπτικά:

Άρθρο 1: Νέο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ / Κατάργηση Προσωπικού Ασφαλείας

· Δικαίωμα εφαρμογής στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ υπάρχει από 15/6 ώς 31/10

· Με την παρούσα διάταξη, καταργείται η διάταξη του ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

· Εφαρμόζεται σε κάθε επιχείρηση που έχει μείωση τζίρου >20% για το προηγούμενο διάστημα (αναμένεται διευκρίνιση για το ακριβές διάστημα)

– Για ένταξη στο πρόγραμμα τον Ιούνιο, απαιτείται μείωση 20% για μήνες Μάρτιο – Απρίλιο

– Για ένταξη στο πρόγραμμα τον Ιούλιο, απαιτείται μείωση 20% για μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο

– Για ένταξη στο πρόγραμμα για Αύγουστο & Σεπτέμβριο, απαιτείται μείωση 20% για μήνες Μάρτιο – Απρίλιο – Μάιο – Ιούνιο

· Επιτρέπεται η μείωση των ωρών εργασίας έως και 50% μόνο για τους πλήρως απασχολούμενους

· Εφαρμόζεται και για τους εποχικώς απασχολούμενους (π.χ. ξενοδοχοϋπαλλήλους για τους οποίους υπήρχε υποχρέωση επαναπρόσληψης)

· Το κράτος αναλαμβάνει την υποχρέωση αναπλήρωσης κατά 60% του εισοδήματος του εργαζομένου για το χρόνο που ο εργαζόμενος δεν θα εργάζεται. Μάλιστα ειδικά για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό ή ημερομίσθιο, θα γίνει κάλυψη του 100% της απώλειας. Σημειώνεται ότι η κάλυψη του ποσού θα γίνει επί των καθαρών αποδοχών που θα έπρεπε να λάβει ο εργαζόμενος για αυτό το διάστημα

· Για τα ποσά που θα καλύψει το κράτος, θα καταβληθεί και αντίστοιχη αναλογία για το Επίδομα Αδείας και το Δώρο Χριστουγέννων.

· Ταυτόχρονα, ο εργοδότης έχει την υποχρέωση να καλύπτει το σύνολο των ασφαλιστικών εισφορών του εργαζομένου, υπολογιζόμενων επί του αρχικού ονομαστικού μισθού. Δηλαδή παρότι ο εργαζόμενος π.χ. θα δουλεύει το 50% των ωρών, ο εργοδότης πέραν της υποχρέωσης των ασφαλιστικών εισφορών για το 50%, θα καλύψει και τις εισφορές (εργοδότη & εργαζομένου) και για το υπόλοιπο 50%

· Η ίδια υποχρέωση υφίσταται και για τις εισφορές Επιδόματος Αδείας & Δώρου Χριστουγέννων

· Απαγορεύεται οποιαδήποτε καταγγελία σύμβασης σε όσους εργαζόμενους εφαρμόζεται αυτό το μέτρο

Share This