Όσοι φορολογούμενοι έχουν μεταβάλει την περιουσιακή τους κατάσταση (απόκτησαν, τροποποίησαν ή πούλησαν ακίνητο) μέσα στο έτος 2019 θα πρέπει έως την 31/05/2020 να δηλώσουν τις αλλαγές αυτές.

Μιχάλης Αντωνόπουλος -Φοροτεχνικός

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 του ν.4607/2019, επήλθαν τροποποιήσεις σε θέματα υποβολής δηλώσεων στοιχείων Ε9. Από την 1 Ιανουαρίου 2019 και εφεξής όσοι φορολογούμενοι έχουν μεταβολή της περιουσιακή τους κατάστασης υποχρεούνται να το δηλώνουν στο έντυπο Ε9 μέχρι τις 31 Μαΐου του επόμενου έτους από την μεταβολή αυτή. Δηλαδή, φορολογούμενος όπου μέσα στο έτος του 2019 αγόρασε ή πούλησε ακίνητο υποχρεούται έως 31 Μαΐου του 2020 να το δηλώσει. Το ίδιο ισχύει και πρέπει να δώσουμε προσοχή, εάν ένα φορολογούμενος είναι κληρονόμος θανούντα ο οποίος αποβίωσε μέσα στο 2019 και απέκτησε ακίνητο είτε εξ αδιαθέτου, είτε μέσω διαθήκης, θα πρέπει να αναγραφεί στο έντυπο Ε9 έως 31 Μαΐου του 2020. Σε περίπτωση μη υποβολής ή εκπρόθεσμης υποβολής δήλωσης Ε9 για να δηλωθούν τα στοιχεία αυτά επιβάλλεται πρόστιμο 100,00 ευρώ.

Share This