Μισθούς για μειωμένη απασχόληση, που όμως θα επιδοτούνται από έναν νέο μηχανισμό αναπλήρωσης των απωλειών, θα έχουν από 15 Ιουνίου μέχρι και 15 Οκτωβρίου εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, που λόγω της κρίσης και των νέων υγειονομικών κανόνων λειτουργίας της αγοράς εκτιμάται ότι μπορεί να εργαστούν για λιγότερες ώρες.

Κάθε μήνα, οι επιχειρήσεις θα δηλώνουν τους εργαζομένους που θέτουν σε καθεστώς μειωμένης απασχόλησης και τα στοιχεία τζίρου των προηγούμενων μηνών, ώστε να επιβεβαιωθεί η δυνατότητα συμμετοχής τους.

Η πληρωμή των μισθών θα γίνεται από τις επιχειρήσεις όπως προβλέπεται κάθε μήνα, ενώ για την επιδότηση μισθού εξετάζονται δύο σενάρια. Το πρώτο προβλέπει πληρωμή απευθείας στον εργαζόμενο αφού πρώτα δηλωθούν από τον εργοδότη η μειωμένη απασχόλησή του στην «ΕΡΓΑΝΗ», ο ονομαστικός του μισθός και οι αποδοχές που κατέβαλε ο εργοδότης για τη μειωμένη απασχόληση.

Share This