Με τροπολογία που κατατέθηκε  στη βουλή, το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών υποθέσεων, ”ψαλιδίζει” το δώρο Χριστουγέννων και το επίδομα αδείας.

Διονύσης Τεμπονέρας Δικηγόρος – Εργατολόγος

Πριν από 70 περίπου χρόνια, οι νόμοι 1777 και 1901 του 1951, όριζαν ότι «οι υπουργοί Οικονομικών και Εργασίας δύνανται δια κοινών αποφάσεων να προσδιορίζουν εκτάκτως ενισχύσεις κατά τις εορτές Χριστουγέννων και Πάσχα εις χρήμα ή εις είδος». Το καθεστώς ίσχυσε έως το 1980, οπότε με το νόμο 1082, ρυθμίζεται οριστικά και για πάντα, το ύψος και ο χρόνος καταβολής των δώρων εορτών και αδείας. Ακολούθησε η μνημονιακή περιπέτεια της χώρας, με την σταδιακή κατάργηση των δώρων, μόνο όμως στον δημόσιο τομέα. Στον ιδιωτικό τομέα τα δώρα συνεχίζουν να καταβάλλονται κανονικά. Η ίδια η κυβέρνηση μάλιστα, πριν από λίγους μήνες, απέφυγε να περικόψει το δώρο Πάσχα και το επιμέρισε μεταξύ εργοδότη και κράτους, δίχως να επηρεαστεί το ύψος του επιδόματος, που αναμένεται να καταβληθεί από τις πληττόμενες επιχειρήσεις μέχρι και τις 30.6.2020. Αντίθετα τώρα με την τροπολογία, η κυβέρνηση κάνει ένα βήμα πίσω στο δώρο Χριστουγέννων και στο επίδομα αδείας, το οποίο επηρεάζεται για πρώτη φορά στα χρονικά, στον ιδιωτικό τομέα. Σύμφωνα με την τροπολογία, θα καταβάλλεται αναλογία του επιδόματος αδείας και του επιδόματος Χριστουγέννων έτους 2020 από το κράτος ,υπολογιζόμενα επί της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας που θα ανέρχεται στο 60% των μειωμένων αποδοχών των εργαζομένων, ενώ ο εργοδότης θα καταβάλλει την αναλόγια επί των αποδοχών στο ύψος του νέου μειωμένου μισθού. Για να γίνουν κατανοητά τα ανωτέρω παραθέτουμε το εξής παράδειγμα: 1.Εργαζόμενος προσλαμβάνεται από 1.5.2020 με μισθό 1.000 ευρώ και απολύεται στις 15.10.2020.Αν εργαζόταν κανονικά θα λάμβανε στο τέλος του έτους αναλογία δώρου, 732 ευρώ, για 167 ημέρες εργασίας. 2.Ο εν λόγω εργαζόμενος εντάσσεται στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με απασχόληση τις μισές ώρες του μήνα και ο μισθός του με την επιδότηση μειώνεται στο 20% και πέφτει στα 800 ευρώ. Στο τέλος του έτους θα λάβει πλήρη αναλογία δώρου Χριστουγέννων υπολογιζόμενου επί των 1.000 ευρώ, για το διάστημα από 1.5.2020 – 15.6.2020(ο εργαζόμενος λαμβάνει 2/25 του μισθού του για κάθε 19 ημέρες απασχόλησης) και μειωμένη αναλογία δώρου για το διάστημα από 15.6.2020 – 15.10.2020, υπολογιζόμενη επί των μειωμένων αποδοχών των 800 ευρώ. Από τα ανωτέρω προκύπτει απώλεια στο δώρο και στο επίδομα αδείας για τον εργαζόμενο, από 10-15%. Το αντεπιχείρημα ότι δήθεν εργάζεται μειωμένο χρόνο και για το λόγο αυτό το δώρο και το επίδομα αδείας υπολογίζονται επί μειωμένων υποδοχών, δεν ευσταθεί, αφού στην περίπτωση του δώρου Πάσχα (με τη μεσολάβηση της αναστολής σύμβασης, όταν ο εργαζόμενος δηλαδή δεν εργαζόταν ΚΑΘΟΛΟΥ) το κράτος συμπλήρωσε ολόκληρο το τμήμα του δώρου Πάσχα στον ονομαστικό μισθό).

Share This