Η ιαπωνική εργοστασιακή δραστηριότητα συρρικνώθηκε με τον ταχύτερο ρυθμό από τον Μάρτιο του 2009 τον Μάιο, καθώς οι επιχειρήσεις μεταποίησης δυσκολεύονται με το πλήγμα στη ζήτηση που προκάλεσε η πανδημία.

Ο δείκτης μεταποίησης για την Ιαπωνία υποχώρησε στις 38,4 από τις 41,9 μονάδες τον Απρίλιο, που αποτελεί το χαμηλότερο επίπεδο από τον Μάρτιο του 2009.

 

 

Share This