ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΜΕΤΡΑ
(Δημοσίευση νόμου 31/05/2020)

Σάντρα Γεράγγελου -Φοροτεχνικός

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΤΡΟΥ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 25% ΣΕ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ ΜΑΙΟΥ
Και για τον μήνα Μάιο εφόσον εξοφλήθηκαν εμπρόθεσμα βεβαιωμένες οφειλές και δόσεις ρυθμίσεων προς την φορολογική διοίκηση , επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον κορονοϊο και εργαζομένων με αναστολή σύμβασης, παρέχεται ΕΚΠΤΩΣΗ 25% επί των ποσών που εξοφλήθηκαν.
Η ανωτέρω έκπτωση δεν ισχύει για ΦΠΑ και παρακρατούμενους φόρους.
Εφόσον δεν υπήρχε η δυνατότητα εμπρόθεσμης εξόφλησης , η πληρωμή των ανωτέρω αναστέλλεται έως 30/09
ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΝΟΙΚΙΟΥ ΚΑΤΑ 40% ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΜΑΙΟ
Και για τον μήνα Μάιο , οι επιχειρήσεις που επλήγησαν καθώς και εργαζόμενοι με αναστολή σύμβασης εργασίας (για κύρια κατοικία ή φοιτητική κατοικία εξαρτώμενου τέκνου) μπορούν να καταβάλλουν μειωμένο ενοίκιο κατά 40%
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΩΝ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2013
Παρατείνεται η εξόφληση του φόρου που προέκυψε από την οίκοθεν εκκαθάριση φορολογικών δηλώσεων συνταξιούχων για τα αναδρομικά που έλαβαν κατά το έτος 2013, ως 31/07/2020.
Η εκκαθάριση πραγματοποιήθηκε Δεκέμβριο του 2019.

ΜΕΙΩΣΗ ΦΠΑ
Μειώνεται ο συντελεστής ΦΠΑ από 24% σε 13% για το χρονικό διάστημα από 01/06 έως
31/10 στα κάτωθι προϊόντα :
Α. τα μη αλκοολούχα ποτά, ήτοι:
• Ποτά, με προσθήκη ζάχαρης ή άλλων γλυκαντικών ή αρωματισμένα [π.χ. μεταλλικά νερά, αναψυκτικά ποτά τύπου κόλα, λεμονάδα, πορτοκαλάδα, λεμονίτα, βυσσινάδα, παγωμένο τσάι (ice-tea)]
• Μπύρα χωρίς αλκοόλη (μόνο εφόσον έχει μηδενική περιεκτικότητα αλκοόλης)
• ‘Αλλα. μη αλκοολούχα ποτά έτοιμα προς πόση [π.χ. καφές, τσάι, υποκατάστατα του γάλακτος (όπως «γάλα» σόγιας), σοκολατούχο γάλα, φρουτοχυμοί, νέκταρ χυμών]
• Τονωτικά παρασκευάσματα, ισοτονικά παρασκευάσματα, ενεργειακά ποτά (π.χ. για αθλητές) και πόσιμοι ηλεκτρολύτες.
Επίσης, διευρύνεται η εφαρμογή του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ που ισχύει για τις υπηρεσίες εστίασης και στις επιτόπιες καταναλώσεις των μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων.
Εξαιρούνται όλα τα αγαθά της ΔΚ 2202 που περιέχουν σε οποιοδήποτε βαθμό αλκοόλη.
Β. Τα εισιτήρια κινηματογράφων και οι μεταφορές προσώπων και των αποσκευών τους.
ΜΕΤΡΑ ΕΛΑΦΡΥΝΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΟΥ ΕΛΑΒΑΝ ΜΕΙΩΜΕΝΑ ΕΝΟΙΚΙΑ
Για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έλαβαν από επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω κορονοϊού ή από εργαζομένους με αναστολή σύμαβσης εργασίας προβλέπονται τα κάτωθι μέτρα ελάφρυνσης:
1. Δικαίωμα έκπτωσης ποσού ίσο με 20% του ποσού ενοικίων που εισέπραξαν (60%) , με την μορφή συμψηφισμού με οφειλές προς την Δ.Ο.Υ που θα βεβαιωθούν από 01/07/2020 και μετά
2. Αναστολή πληρωμών οφειλών Μαϊου έως 30/09/2020
3. Έκπτωση 25% στις οφειλές που εξοφληθήκαν ή θα εξοφληθούν εμπρόθεσμα (χωρίς
χρήση της αναστολής). Ο συμψηφισμός θα γίνει με οφειλές με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής 31/7 και μετά.

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ
α. Αναστέλλονται κατά επιπλέον εξήντα (60) ημέρες (έχουν ήδη ανασταλεί κατά εβδομήντα πέντε (75) ημέρες) οι προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής αξιογράφων οφειλόμενων από επιχειρήσεις του τουριστικού κλάδου.
β. Παρατείνεται η προθεσμία καταβολής και αναστέλλεται η είσπραξη οφειλών που έχουν βεβαιωθεί από δηλώσεις Φ.Π.Α. με ποσό φόρου προς καταβολή έως τις 30.09.2020, για τους κομιστές αξιογράφων, οι οποίοι κατά την έκδοση της υπό ψήφιση ρύθμισης δεν δραστηριοποιούνται στον προαναφερόμενο κλάδο (τουριστικό), εφόσον το σύνολο της αξίας των αξιογράφων που αναστέλλονται είναι μεγαλύτερο του 20% του μέσου μηνιαίου κύκλου συναλλαγών τους, του αμέσως προηγούμενου φορολογικού έτους.

 

Share This