Όπως ξεκαθαρίζεται στην τροπολογία που ψηφίστηκε την Παρασκευή, εργαζόμενοι που είχαν αρχικά εξαιρεθεί από την ειδική επιδότηση των 800 ευρώ, γιατί κατά τη διάρκεια που το κράτος έβαλε προσωρινό λουκέτο στην επιχείρηση, αυτοί βρίσκονταν σε νόμιμη άδεια, πλέον καθίσταται κι αυτοί δικαιούχοι των 534 ευρώ. Βασική προϋπόθεση για την πληρωμή της ειδικής αποζημίωσης είναι να έληξε η άδειά τους κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης.

Αναστολές συμβάσεων επιτρέπονται επίσης για έως και 30 ημέρες, κατ ανώτατο όριο, εντός Ιουνίου ή και Ιουλίου για επιχειρήσεις που ανήκουν στους κλάδους τουρισμού, εστίασης, μεταφορών, πολιτισμού και αθλητισμού. Οι επιχειρήσεις των συγκεκριμένων κλάδων μπορούν να παρατείνουν παλαιότερες αναστολές ή να δηλώσουν νέες αναστολές εργαζομένων, πάντα όμως για έως και 30 ημέρες. Οι επιχειρήσεις εστίασης έχουν δικαίωμα αναστολών μόνο μέχρι 30 Ιουνίου, ενώ οι επιχειρήσεις πολιτισμού, αθλητισμού, τουρισμού και μεταφορών έως 30 Ιουλίου. Οι επιχειρήσεις εντάσσονται στο μέτρο βάσει ΚΑΔ που ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι εργαζόμενοι δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού κατ’ αναλογία των ημερών των αναστολής, με βάση υπολογισμού τα 534 ευρώ για 30 ημέρες. Δηλαδή δικαιούνται 17,8 ευρώ ανά ημέρα αναστολής. Παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού. Οι εργοδότες απαγορεύεται να απολύσουν για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μέτρου της αναστολής και σε κάθε περίπτωση μέχρι την 31η Ιουλίου ή την 30η Ιουνίου αντίστοιχα. Επίσης υποχρεούνται, μετά από τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων, να διατηρήσουν για 30 ημέρες τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας.

Share This