Προκειμένου να αποφευχθούν φαινόμενα άνισης μεταχείρισης των εργαζομένων στα πλαίσια μιας επιχείρησης το προσωπικό ασφαλούς λειτουργίας από τις 15-06-2020 καταργείται οριστικά.

Γιάννης Καρούζος -Εργατολόγος

Ο στόχος της νομοθετικής ρύθμισης ήταν προφανώς να μην συνυπάρχουν στην ίδια επιχείρηση εργαζόμενοι που θα υπάγονταν στο σύστημα προσωπικού ασφαλούς λειτουργίας, με το οποίο θα μειώνονταν έως και κατά 50% ο μισθός τους χωρίς αναπλήρωση και χωρίς πλήρη ασφαλιστική κάλυψη, και από την άλλη μεριά εργαζόμενοι του «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», που ενώ θα μειώνονταν ο χρόνος εργασίας τους κατά 50% θα αναπληρώνονταν από το κράτος σε μεγάλο βαθμό η απώλεια του μισθού τους με ασφαλιστική κάλυψη επί του ονομαστικού τους μισθού.

Ωστόσο πρόβλημα ενδέχεται να δημιουργήσει η εφαρμογή της εκ περιτροπής εργασίας, όπως θεσμοθετείται στην κείμενη εργατική νομοθεσία σε συνδυασμό με το πρόγραμμα ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ, στην ίδια επιχείρηση, η οποία δεν απαγορεύεται εκ των προτέρων. Ωστόσο, κατά την άποψή μας συνιστά καταχρηστική άσκηση δικαιώματος, καθώς δημιουργεί ταχύτητες και απαράδεκτες ανισότητες μεταξύ των εργαζομένων. Όπως άλλωστε αναφέρεται και στην αιτιολογική έκθεση του νόμου, με την κατάργηση του ανάλογου συστήματος εκ περιτροπής απασχόλησης ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης επιδιώκεται η ενθάρρυνση των εργοδοτών να κάνουν χρήση του μηχανισμού ΣΥΝ- ΕΡΓΑΣΙΑ.

Share This