Μέχρι τη Δευτέρα 15 Ιουνίου πρέπει να δηλωθούν συνολικά από τους εργοδότες στο σύστημα “Εργάνη” οι ημέρες χρήσης της άδειας ειδικού σκοπού από τους εργαζομένους του ιδιωτικού τομέα για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο.

Σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Γιάννη Βρούτση, ο εργοδότης γνωστοποιεί στο Πληροφοριακό Σύστημα «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας όσους εργαζομένους του έκαναν χρήση της άδειας. Η γνωστοποίηση αυτή γίνεται μέσω του δημιουργούμενου προσωρινού εντύπου ειδικού σκοπού «Έντυπο 11.1 Απολογιστικό Έντυπο Γνωστοποίησης Στοιχείων Λήψης Άδειας Ειδικού Σκοπού και Συσχετιζόμενης Κανονικής Άδειας.

Share This