Κατά  932 εκατ.αυξήθηκαν οι ληξιπρόθεσμες ασφαλιστικές οφειλές στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020, συγκριτικά με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο, δηλαδή το τέταρτο του 2019.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτει η τελευταία έκθεση του Γραφείου Προϋπολογισμού του Κράτους στη Βουλή, το σύνολο των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών στο τέλος του πρώτου τριμήνου του 2020 και διαμορφώθηκε στα 36,315 δισ. ευρώ, δηλαδή παρουσίασε αύξηση κατά 932 εκατ. ευρώ σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο τρίμηνο του 2019. Οι κύριες οφειλές αυξήθηκαν κατά 559,7 εκατ. ευρώ, ενώ το υπό λοιπο τμήμα της αύξησης αφορά πρόσθετους τόκους και τέλη.

Share This