Μείωση 9,9% παρουσίασε τον Απρίλιο ο Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, έναντι αύξησης 2,3% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2019, παρουσίασε μείωση 3,4%

Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Απριλίου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020, παρουσίασε μείωση 8,4%.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Αρχής, η βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών σημείωσε τη μεγαλύτερη μείωση, ενώ η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σημείωσε τη μεγαλύτερη αύξηση κατά τον Απρίλιο 2020 σε σχέση με τον Μάρτιο 2020. Κατά τη σύγκριση του Απριλίου 2020 με τον Απρίλιο 2019, η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε, επίσης, στη βιομηχανία δέρματος και δερμάτινων ειδών, ενώ η μεγαλύτερη αύξηση στην εξόρυξη μεταλλούχων μεταλλευμάτων.

Σύγκριση Απριλίου 2020 με Απρίλιο 2019

Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 9,9% τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Απριλίου 2019, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τη μείωση:

• Κατά 19,5% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης, λοιπών ορυχείων και λατομείων.
• Κατά 11,3% του Δείκτη Μεταποίησης. Στη μείωση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι μειώσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: ποτοποιίας, παραγωγής κλωστοϋφαντουργικών υλών, κατασκευής ειδών ένδυσης, βιομηχανίας δέρματος και δερμάτινων ειδών, βιομηχανίας ξύλου και κατασκευής προϊόντων από ξύλο και φελλό, παραγωγής άλλων μη μεταλλικών ορυκτών προϊόντων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατασκευής επίπλων, άλλων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.
• Κατά 4,7% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

2. Από την αύξηση:

• Κατά 2,5% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Σύγκριση μέσου δείκτη περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2020 με τον αντίστοιχο της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2019
Η μείωση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών μέσου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2020 κατά 3,4%, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Απριλίου 2019, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τη μείωση:
• Κατά 0,6% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
• Κατά 1,9% του Δείκτη Μεταποίησης.
• Κατά 9,4% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

2. Από την αύξηση:
• Κατά 0,6% του Δείκτη Παροχής Νερού.

Σύγκριση Απριλίου 2020 με Μάρτιο 2020
Η μείωση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 8,4% τον μήνα Απρίλιο 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Μαρτίου 2020, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από τη μείωση:
• Κατά 21,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
• Κατά 12,3% του Δείκτη Μεταποίησης.
• Κατά 1,6% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από την αύξηση:
• Κατά 4,5% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

 

Share This