Νέα δημοπρασία εντόκων γραμματίων, αυτή τη φορά ετήσιας διάρκειας, θα διενεργήσει την ερχόμενη Τετάρτη, 10 Ιουνίου, ο ΟΔΔΗΧ με στόχο να αντλήσει 1 δισ. ευρώ.  Η δη­μο­πρα­σία θα γίνει με  ανταγωνιστικές προσφορές από τους Βασικούς Διαπραγματευτές Αγοράς στην Η.Δ.Α.Τ., σύμφωνα με τη    δια­δικασία που προβλέπεται από τον Κανονισμό Λειτουργίας τους. Η ημερομηνία διακανονισμού θα είναι η 12η Ιουνίου.

Παρέχεται η δυνατότητα υποβολής μη ανταγωνιστικών προσφορών, τόσο κατά την ημέρα διεξαγωγής της δημοπρασίας, όσο και κατά το χρονικό διάστημα της μίας εργάσιμης ημέρας μετά το τέλος αυτής, και μέχρι ώρας 12.00 μ.μ. Οι μη ανταγωνιστικές προσφορές θα  ικανοποιηθούν στην τιμή της τελευταίας προσφοράς που γίνεται δεκτή στη δημοπρασία (cut-off price) μέχρι συνολικού ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού για κάθε μία από τις παραπάνω δύο περιπτώσεις. Υπενθυμίζεται ότι προχθές το Δημόσιο δανείστηκε 1,3 δισ. ευρώ με την έκδοση εξάμηνων εντόκων. Το επιτόκιο ήταν στο 0,25%, 11 μονάδες βάσης χαμηλότερα σε σχέση με την προηγούμενη αντίστοιχη έκδοση.

 

 

 

 

Share This