Στα νοσοκομεία, οι οφειλές ανήλθαν σε 667 εκατ. ευρώ, από 680 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο. Αύξηση κατά 2 εκατ. ευρώ κατέγραψαν οι οφειλές των ασφαλιστικών ταμείων, οι οποίες από 484 εκατ. ευρώ, αυξήθηκαν στα 486 εκατ. ευρώ στο τέλος Απριλίου. Οριακή είναι η μείωση των χρεών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τα οποία, από 251 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο, μειώθηκαν στα 248 εκατ. ευρώ τον Απρίλιο.

Όσον αφορά τις εκκρεμείς επιστροφές φόρου, κατέγραψαν άνοδο κατά 16 εκατ. ευρώ και διαμορφώθηκαν τον Απρίλιο στα 626 εκατ. ευρώ, από 610 εκατ. ευρώ τον Μάρτιο.

Share This