Σύμφωνα με την Α.1126/2020 του Υπουργείου Οικονομικών, η καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών προς τις Δ.Ο.Υ. και τα Ελεγκτικά Κέντρα που λήγουν τον Μάιο 2020 παρατείνονται έως και την 15/06/2020.

Μιχάλης Αντωνόπουλος – Φοροτεχνικός 

Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που δικαιούνται το ευεργέτημα της έκπτωσης 25% αλλά και την καταβολή των βεβαιωμένων οφειλών έως 15/06/2020 είναι οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που σύμφωνα με τις διατάξεις του εβδόμου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΝΠ 11/03/2020. Καθώς επίσης και τα φυσικά πρόσωπα που εκμισθώνουν ακίνητα. Οι οφειλές που παρατείνονται έως 15/06/2020 και έχουν την έκπτωση 25% είναι οι βεβαιωμένες οφειλές που λήγουν τον Μάιο του 2020 αλλά και οι δόσεις των ρυθμίσεων που λήγουν εντός του Μαΐου.

Share This