Οι επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, που εντάσσονται στο μηχανισμό «ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ», δύνανται να προβαίνουν σε μείωση χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%.

Γιάννης Καρούζος -Δικηγόρος

Αυτό σημαίνει ότι, οι 40 ώρες του συμβατικού εβδομαδιαίου ωραρίου, επί πενθήμερης ή εξαήμερης απασχόλησης, είναι δυνατόν να μειωθούν μέχρι και τις 20 ώρες.Το κράτος, με την καταβολή της οικονομικής ενίσχυσης βραχυχρόνιας εργασίας, καλύπτει οικονομικά το 60% του καθαρού μισθού. Η οικονομική ενίσχυση αυτή, υπολογίζεται επί των καθαρών αποδοχών του εργαζομένου και αντιστοιχεί στο χρόνο κατά τον οποίο ο τελευταίος δεν εργάζεται.

Share This