Με ανακοίνωση στο σύστημα Εργάνη, γνωστοποιήθηκε ότι δίνεται παράταση στις εξής υποβολές:

Μάρα Μεθενίτη -Φοροτεχνικός

1. Αίτηση για αποζημίωση ειδικού σκοπού των ειδικών κατηγοριών,όπως αυτές περιγράφονται στην 16073/287/22-4-2020 όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 18657/370/15-5-2020 ( π.χ. Ηθοποιοί, μισθωτοί επισιτιστικού τομέα, χορευτές,οικοδόμοι )—-> έως 11/06 – πληρωμές θα πραγματοποιηθούν εφόσον ολοκληρωθούν οι διασταυρώσεις των δεδομένων.

2. Έντυπο Α1- Έντυπο παρατάσεων αναστολών για επιχειρήσεις που παρέμειναν κλειστές για όλο τον μήνα Μάιο—> έως 10/06

3. Έντυπο Α2-Έντυπο παρατάσεων αναστολών/οριστικών ανακλήσεων αναστολών για επιχειρήσεις οι οποίες είτε θεωρούνται πληγείσες είτε επαναλειτούργησαν μέσα στον Μάιο—>10/06 Για τα έντυπα που αφορούν εργοδότες αναμένουμε οδηγίες

Share This