«Παράθυρο» για άµεση έξοδο στη σύνταξη, ακόµη και από την ηλικία των 55 ετών, ανοίγει πρόσφατη απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για 15.000 άνδρες ασφαλισµένους στο Δηµόσιο. Η απόφαση 317/2020 της Ολοµέλειας του Ανωτάτου Δικαστηρίου ανοίγει τον δρόµο προς τη συνταξιοδότηση έως και 7 χρόνια νωρίτερα σε πατέρες που είχαν 25ετία ασφάλισης και ανήλικο παιδί έως το 2010.

Η νέα ευκαιρία συνταξιοδότησης αφορά όλους όσοι θεµελιώνουν αναδροµικά συνταξιοδοτικό δικαίωµα µέχρι 31/12/2010. Για τη συµπλήρωση της επίµαχης 25ετίας µπορεί να προσµετρηθεί χρόνος στρατού και χρόνος τέκνων µε αναγνώριση. Μετά τη δηµοσίευση της απόφασης και σύµφωνα µε το σκεπτικό της, τα όρια ηλικίας αναπροσαρµόζονται στη βάση και της µεταβατικής περιόδου του 2015 ως εξής:

Πατέρες µε 25ετία και ανήλικο το 2010, γεννηµένοι πριν από τη 13η-8-1965, συνταξιοδοτούνται άµεσα.
Εάν είναι γεννηµένοι µετά τη 13η-8-1965, συνταξιοδοτούνται στα 55 έτη.
Εάν είναι γεννηµένοι το 1966, συνταξιοδοτούνται στα 56 έτη και 9 µήνες.
Εάν είναι γεννηµένοι το 1967, συνταξιοδοτούνται στα 58 έτη και 5 µήνες.
Εάν είναι γεννηµένοι το 1968, συνταξιοδοτούνται στα 60 έτη και 2 µήνες.
Εάν είναι γεννηµένοι το 1969, συνταξιοδοτούνται στα 61 έτη και 10 µήνες.

Η νέα ευκαιρία συνταξιοδότησης αφορά και τρίτεκνους άνδρες που θεµελιώνουν δικαίωµα ώστε να αποχωρήσουν µε ευνοϊκότερες προϋποθέσεις. Η δυνατότητα παρέχεται σε όλους τους τρίτεκνους και πολύτεκνους που µέχρι το 2010 είχαν συµπληρώσει 20 έτη ασφάλισης. Οι εν λόγω ασφαλισµένοι άνδρες δηµόσιοι υπάλληλοι µπορούν να αποχωρήσουν χωρίς όριο ηλικίας.

Share This