Οι διευκολύνσεις που δόθηκαν από τις ελληνικές τράπεζες στους δανειολήπτες στην εξόφληση δανείων λόγω της πανδημίας εμπεριέχει κινδύνους για την ποιότητα των assets τους, επισημαίνει σε έκθεσή του ο οίκος Moody’s.

Όπως τονίζεται στην ανάλυση, κατά το α’ τρίμηνο του 2020 και οι τέσσερις συστημικές τράπεζες ανακοίνωσαν έναν αυξημένο αριθμό χορηγήσεων δανείων συνολικού ύψους 16,3 δισ. ευρώ για τις οποίες έχει εξασφαλίστει να μην πληρωθούν δόσεις κεφαλαίου, ως απάντηση της κυβέρνησης στην πανδημία του κορωνοϊού.

Η Moody’s θεωρεί ότι μέρος αυτών των δανείων υπάρχει ο κίνδυνος να «κοκκινίσουν» αργότερα μέσα στο έτος, γεγονός που δημιουργεί πτωτικούς κινδύνους για την ποιότητα ενεργητικού των τραπεζών.

Τα δάνεια για τα οποία δεν υπάρχει υποχρέωση πληρωμής κεφαλαίου, αλλά μόνο τόκων, και αναβολή της πληρωμής κεφαλαίου έως έξι μήνες, αθροίζονται σε περίπου 9% του συνόλου ή 16% των εξυπηρετούμενων δανείων.

 

Share This