«Η αποτυχία να συναφθεί μια εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έως τα τέλη του 2020 ή να τεθούν σε εφαρμογή εναλλακτικές ρυθμίσεις θα είχε πολύ αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο και τις θέσεις εργασίας», ανέφερε ο ΟΟΣΑ.

Η Βρετανία κινδυνεύει να υποστεί μεγάλο πλήγμα στο εμπόριο και τις θέσεις εργασίας της εάν δεν καταφέρει να καταλήξει σε συμφωνία μετά το Brexit με την Ευρωπαϊκή Ένωση έως τα τέλη του 2020 ή να παρατείνει τη σημερινή μεταβατική περίοδο του Brexit, όπως προειδοποίησε σήμερα ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ).

Οι κίνδυνοι αναφορικά με τη μελλοντική σχέση με την ΕΕ εντάθηκαν από την αβεβαιότητα για τη διάρκεια των περιορισμών στην οικονομία που επιβλήθηκαν λόγω της COVID-19, σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ.

«Η αποτυχία να συναφθεί μια εμπορική συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση έως τα τέλη του 2020 ή να τεθούν σε εφαρμογή εναλλακτικές ρυθμίσεις θα είχε πολύ αρνητικό αντίκτυπο στο εμπόριο και τις θέσεις εργασίας», ανέφερε ο Οργανισμός στις επικαιροποιημένες προβλέψεις του για την παγκόσμια οικονομία.

Νωρίτερα σήμερα ο ΟΟΣΑ προέβλεψε ότι η Βρετανία θα βιώσει τη χειρότερη οικονομική κάμψη μεταξύ των χωρών που καλύπτει ο Οργανισμός, με την οικονομία της να προβλέπεται να συρρικνωθεί κατά 11,5% φέτος.

 

 

 

 

 

Share This