Το «πράσινο φως» για την ίδρυση από τον ΟΛΠΟ ναυπηγείου στη περιοχή της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης «άναψε» το ΣτΕ με απόφαση του Ε’ τμήματος.

Στο Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο είχε προσφύγει ο OΛΠ και ζητούσε να ακυρωθεί η από 19.6.2018 απόφαση της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της περιφέρειας Αττικής της γενικής γραμματείας Βιομηχανίας του υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης, με την οποία απερρίφθη αίτημά του για την εγκατάσταση ναυπηγείου στην περιοχή της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος.

Η επταμελής σύνθεση του Ε’ Τμήματος του ΣτΕ (πρόεδρος ο Αθανάσιος Ράντος και εισηγήτρια η σύμβουλος Επικρατείας Μαρία Σωτηροπούλου) με την υπ’ αριθμ. 766/2020 απόφασή του έκανε δεκτή την αίτηση του OΛΠ και αφού ακύρωσε τη σχετική απόφαση, ανέπεμψε την υπόθεση στην αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας για νέα κρίση.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς δεν έλαβαν υπόψη τους, εκτός των άλλων, ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την κατασκευή εγκαταστάσεων που παράγουν κατά τη λειτουργία τους υψηλούς ήχους (οχλούσες εγκαταστάσεις).

Οι σύμβουλοι Επικρατείας αναφέρουν ότι ο OΛΠ υπέβαλε αίτημα εγκατάστασης ναυπηγείου ενώπιον της Διεύθυνσης Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων της περιφέρειας Αττικής, ως αρμόδιας αρχής για τη χορήγηση αδειών. Συγκεκριμένα, ζητούσε να του επιτραπεί η κατασκευή εγκαταστάσεων για “ναυπήγηση και επισκευή πλοίων και σκαφών, συμπεριλαμβανομένων σκαφών αναψυχής και αθλητικών σκαφών, διάλυση πλοίων και σκαφών, κατασκευή, επισκευή και συντήρηση τμημάτων πλοίων και σκαφών”, σε υφιστάμενο υπαίθριο χώρο που είχε παραχωρηθεί στον OΛΠ από το Δημόσιο με την από 13.2.2002 σύμβαση παραχώρηση (κυρώθηκε με ν. 3654/2008).

Στην αίτησή του αυτή ο OΛΠ δεν επικαλέσθηκε ούτε την από 13.2.2002 «σύμβαση παραχώρησης του δικαιώματος χρήσης και εκμετάλλευσης των γηπέδων, κτιρίων και άλλων εγκαταστάσεων που βρίσκονται εντός της λιμενικής ζώνης του λιμένα Πειραιώς», ούτε όμως και την από 24.6.2016 «σύμβαση παραχώρησης σχετικά με τη χρήση και την εκμετάλλευση ορισμένων χώρων και περιουσιακών στοιχείων εντός του λιμένος Πειραιώς», που έχουν υπογραφεί μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και του OΛΠ. Οι δυο αυτές συμβάσεις έχουν κυρωθεί με τους νόμους 3654/2008 και 4404/2016.

Το αίτημα του OΛΠ απορρίφθηκε από την περιφέρεια Αττικής με το σκεπτικό ότι η επίμαχη δραστηριότητα κατατάσσεται στην υψηλή όχληση και σύμφωνα με τη νομοθεσία (νόμοι 3325/2005 και 4155/2013), «δεν επιτρέπεται η ίδρυση νέας δραστηριότητας υψηλής όχλησης εντός των ορίων της περιφέρειας Αττικής».

Στην συνέχεια ο OΛΠ κατέθεσε ενδικοφανή προσφυγή -όπως λέγεται στα νομικά- στην αρμόδια επιτροπή του ν. 3982/2011. Η προσφυγή απερρίφθη στηριζόμενη στις ρυθμίσεις του ν. 3325/2005 για την «ίδρυση και λειτουργία βιομηχανικών, βιοτεχνικών εγκαταστάσεων στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης» και των διατάξεων που προβλέπουν τις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στην επίμαχη περιοχή, χωρίς ωστόσο να γίνει ειδική αναφορά στις επίμαχες δύο συμβάσεις που κυρώθηκαν με τους νόμους 3654/2008 και 4404/2016.

Τώρα, οι σύμβουλοι Επικρατείας αφού ερμήνευσαν ένα πλέγμα νομοθετικών διατάξεων, σχετικά με τις χρήσεις γης στην περιοχή του Περάματος και της Αττικής γενικότερα, όπως ερμήνευσαν και με θέματα εγκατάστασης και λειτουργίας επιτρεπομένων μεσαίων και υψηλών οχλουσών δραστηριοτήτων στην επίμαχη περιοχή, έκριναν ότι σύμφωνα με τις επιταγές του άρθρου 24 του Συντάγματος, είναι επιτρεπτή η λειτουργία ναυπηγείου στην περιοχή της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης του Περάματος και απέρριψαν ως αβάσιμους όλους τους ισχυρισμούς του Δημοσίου.

Σύμφωνα με το ΣτΕ οι αρμόδιοι κρατικοί φορείς, δεν έλαβαν υπόψη τους, πλέον των άλλων, ορισμένες νομοθετικές ρυθμίσεις που αφορούν την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων που παράγουν υψηλούς ήχους στον περιβάλλοντα χώρο τους (οχλούσες εγκαταστάσεις).  Ακόμη, σημειώνει το ΣτΕ, η ερμηνεία όρων της σύμβασης παραχώρησης ως προς το επιτρεπτό της εγκατάστασης ναυπηγείου από την πλευρά του OΛΠ, στην περιοχή του Περάματος «εκφεύγει της αρμοδιότητας της Διεύθυνσης Βιομηχανίας της περιφέρειας Αττικής, της Επιτροπής Εξέτασης Ενδικοφανών Προσφυγών».

Παρέμβαση όπερ του Δημοσίου είχαν κάνει στο ΣτΕ ο Σύνδεσμός Επιχειρήσεων Ναυπηγικής Βιομηχανίας, η Ένωση Βιοτεχνών Εργοδοτών Μηχανουργών Πειραιά, ο Σύνδεσμος Ιδιοκτητών Ναυπηγείων και Εργοδοτών Ναυπηγών Περάματος και διαφορές Ανώνυμες Εταιρείες της περιοχής και πέριξ του Περάματος, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον χώρο της ναυπήγησης κ.λπ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share This