Η κυβέρνηση, έστω και την τελευταία στιγμή, αντιλήφθηκε ότι το πρόγραμμα “Συν-Εργασια” κινδύνευε να καταστεί φιάσκο. Και αυτο γιατι οι επιχειρήσεις, χωρίς κάλυψη μέρους των ασφαλιστικών εισφορών δεν είχαν κίνητρο να το επιλέξουν, ειδικά όταν παράλληλα συνεχίζει να ισχύει η διάταξη άρθρου 2 παρ.3 του ν. 3846/2010, που προβλέπει το δικαίωμα του εργοδότη μονομερώς να θέσει το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης του σε σύστημα εκ περιτροπής απασχόλησης για 9 μήνες το χρόνο με ταυτόχρονη μείωση και των εργοδοτικών εισφορών.

Κώστας Τσουκαλάς-Δικηγόρος

Όμως η αλλαγή αυτή δεν αρκεί για την επιτευξη του διπλού στόχου του προγράμματος, που θέλω να πιστεύω πως και για την κυβέρνηση είναι, η βιωσιμότητα των επιχειρήσεων και προστασία θέσεων εργασίας με αξιοπρεπείς αποδοχές. Για να μην είναι η παρέμβαση ατελής και μονομερης οσον αφορα την διευκόλυνση των επιχειρήσεων, και για να μην εξελιχθεί σε απλό και ατελέσφορο “μπάλωμα” θα πρέπει άμεσα να γίνουν και άλλες σημαντικές αλλαγές.
Συγκεκριμένα, θα πρεπει:
1. Να απαγορευθούν οι απολύσεις στο σύνολο των εργαζομένων των επιχειρήσεων που εντάσσονται στο πρόγραμμα Συν-Εργασια , ανεξάρτητα αν έχουν ενταχθεί οι ίδιοι (οι εργαζομενοι) στο πρόγραμμα.
2. Να αυξηθεί η επιδότηση από το κράτος στο 100% του μισθού για το διάστημα για το οποίο δεν εργάζονται, τουλάχιστον για όσους αμείβονται με μισθό έως και 1.000 καθαρά. Η διασφάλιση της αγοραστικής δύναμης των μισθωτών, περαν απο κοινωνικά δίκαιη και επιβεβλημένη, είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάκαμψη.
3. Να καταργηθεί (θα έπρεπε να έχει καταργηθεί μετά την λήξη των Μνημονιακών προγραμμάτων) ή να ανασταλεί για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα, η ισχύς της εκ περιτροπής εργασίας, όπως προβλέπεται στο άρθρο παρ.3 του ν. 3846/2010.
4. Να προβλεφθεί απαγόρευση απολύσεων για τους εργαζόμενους που εντάσσονται στο πρόγραμμα τουλάχιστον για 3 μήνες μετά την λήξη του προγράμματος, δηλαδή το λιγότερο έως 15 Ιανουαρίου.
Τα μέτρα αυτά σε συνδυασμό με μια καλή πορεία στον υγειονομικό τομέα, τραπεζικό σύστημα που επιτελεί το ρόλο του και χορηγεί δάνεια σε επιχειρήσεις χωρίς να ζητούν “λαγούς με πετραχήλια” μπορούν να διασφαλίσουν τουλάχιστον βραχυπροθεσμα την οικονομική ανάκαμψη και την προστασία της εργασίας. Μακροπρόθεσμα απαιτείται αλλαγή παραγωγικού υποδείγματος, διαφορετικά θα διαιωνίζεται η στασιμότητα με τις παρελκόμενες συνέπειες της.

Share This