Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να επιδείξουν μισθωτοί και συνταξιούχοι κατά τον έλεγχο των βεβαιώσεων αποδοχών που εμφανίζονται ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα υποβολής της φορολογικής δήλωσης.

Αν διαπιστώσουν ότι υπάρχει κάποιο λάθος, θα πρέπει να απευθυνθούν στον εργοδότη τους ή στο ασφαλιστικό ταμείο προκειμένου να γίνουν απαραίτητες διορθώσεις, σύμφωνα με την εφημερίδα “ΤΟ ΒΗΜΑ”.

Στη συνέχεια θα πρέπει να ενημερώσουν το σύστημα στο TAXIS με τα νέα διορθωμένα στοιχεία, ώστε αυτά να εμφανιστούν σωστά στους προσυμπληρωμένους κωδικούς όσο και στις βεβαιώσεις αποδοχών πριν από την οριστική υποβολή της δήλωσης.

Share This