Ο κλάδος Ενέργειας και Φυσικού Αερίου προσδίδει στη Μυτιληναίος αμυντικά χαρακτηριστικά αλλά και υψηλές προοπτικές κερδοφορίας για τα επόμενα έτη. Ισχυρές προοπτικές ανάπτυξης, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί η πανδημία, έχει ο Όμιλος Μυτιληναίος, καθώς διαθέτει ένα καλά διαφοροποιημένο επιχειρηματικό μοντέλο, όπως αναφέρει η Piraeus Securities σε ανάλυσή της.

Παρά το γεγονός ότι η ελληνική χρηματιστηριακή προχωρά σε μείωση της τιμής – στόχο για τη μετοχή στα 12,50 ευρώ (από 15 ευρώ πριν) διατηρεί τη σύσταση «outperform», καθώς υπάρχει σημαντική βελτίωση στην τιμή του αλουμινίου, μετά από τις ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε το βασικό μέταλλο στις διεθνείς αγορές λόγω της πανδημίας.

Ο τομέας Ενέργειας και Φυσικού Αερίου είναι αυτός που προσφέρει στη Μυτιληναίος ορισμένα θετικά «αμυντικά» χαρακτηριστικά και εκτιμάται ότι θα συμβάλει τα μέγιστα στην αύξηση των κερδών προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) από το 2022 και μετά.

Αναφορικά με την πορεία των οικονομικών μεγεθών του ομίλου, η Piraeus Securities, αναμένει ότι τα EBITDA θα υποχωρήσουν -υπό την προϋπόθεση χαμηλότερων τιμών για αλουμίνα και αλουμίνιο αλλά και ενός ισχυρότερου δολαρίου – κατά 14,4% το 2020, αλλά θα ενισχυθούν 16,3% το 2021 φθάνοντας στα 312 εκατ. ευρώ και θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία διαμορφούμενα στα 404 εκατ. το 2022.

Η συνολική απόδοση για τη μετοχή μπορεί να αγγίξει το 63,3%, ενώ η μερισματική απόδοση τοποθετείται στο 3,8%, με την τρέχουσα αποτίμηση της μετοχής να μην «καταγράφει» τις αναπτυξιακές προοπτικές της μονάδας Ενέργειας και Φυσικού Αερίου.

Όσο για τους λόγους διατήρησης της σύστασης «outperform» η ελληνική χρηματιστηριακή τονίζει ότι περιλαμβάνουν τα ακόλουθα:

  1. Η μεταλλουργική μονάδα είναι εξαιρετικά ανταγωνιστική και μάλιστα σε διεθνές επίπεδο,
  2. Η εταιρεία έχει όλα τα εχέγγυα να επιτύχει συμφέρουσες τιμές φυσικού αερίου, ενώ διαθέτει ορισμένες από τις πιο αποτελεσματικές μονάδες παραγωγής στην Ελλάδα,
  3. Η νέα μονάδα 826 MW μπορεί να συνεισφέρει κατά 60 έως 70 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2022 και
  4. Ο τομέας Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) έχει αρχίσει να κινείται σε κερδοφόρα πορεία.

 

 

 

Share This