Δύο Εξώδικες Καταγγελίες γνωστοποίησης λήξης δανείων επιδόθηκαν σήμερα στην Αlpha Bank που είναι εκπρόσωπος των ομολογιούχων και δανείστρια πληρωμών της ΑΕΓΕΚ.

Όπως γνωστοποίησε η εισηγμένη εταιρεία, η πρώτη καταγγελία αφορά στην από 10.6.2013 Σύμβαση για ομολογιακό 271,5 εκατ. ευρώ με εκδότρια την συνδεδεμένη εταιρεία ΑΕΓΕΚ ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική και εγγυήτρια μεταξύ άλλων και την ΑΕΓΕΚ, καθιστώντας αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό, καλώντας την εταιρεία να καταβάλει το σύνολο των εκ του δανείου αυτού οφειλών, ύψους 178.961.385,85 ευρώ.

Η δεύτερη  εξώδικη αφορά στην από 8.12.2011 Σύμβαση ομολογιακού 20 εκατ. ευρώ με εκδότρια την συνδεδεμένη εταιρεία ΑΕΓΕΚ Κατασκευαστική και εγγυήτρια μεταξύ άλλων και την ΑΕΓΕΚ, καθιστώντας και αυτό αμέσως ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και καλώντας την εταιρεία να καταβάλει το σύνολο των εκ του δανείου αυτού οφειλών, ύψους 7.007.103.64,00 ευρώ.

 

 

 

 

 

 

Share This