Σημαντική επίπτωση στη βιομηχανική παραγωγή της ευρωζώνης είχαν τα μέτρα για τον περιορισμό της πανδημίας Covid-19. Οπως ενημέρωσε η Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία, η βιομηχανική παραγωγή υποχώρησε 17,1% στην ευρωζώνη και 17,3% στην ΕΕ τον Απρίλιο, σε σύγκριση με τον Μάρτιο του 2020.

Πρόκειται για την πιο μεγάλη πτώση από το 2008. Σε σύγκριση με τον Απρίλιο του 2019, η βιομηχανική παραγωγή κινήθηκε αρνητικά κατά 28,0% στην ευρωζώνη και κατά 27,2% στην ΕΕ. Είναι η μεγαλύτερη ετήσια πτώση από την έναρξη καταγραφής αρχείων, ξεπερνώντας την πτώση κατά 21,3% στην ευρωζώνη και κατά 20,7% στην ΕΕ, που είχε σημειωθεί τον Απρίλιο του 2009.

 

Share This