Οι ευρωπαϊκές τράπεζες βρίσκονται πιο κοντά στο να ανακουφιστούν από τα κρατικά ομόλογα που διακρατούν καθώς οι νομοθέτες προωθούν ένα πακέτο μέτρο που έχει στόχο να προστατέψει τον κλάδο από τις επιπτώσεις της πανδημίας του κορονοϊού.

Τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ συμφώνησαν αυτή την εβδομάδα να εγκρίνουν μια νομοθεσία που θα αντισταθμίσει “τον σημαντικό αρνητικό αντίκτυπο” στις απαιτήσεις κεφαλαιακής επάρκειας από τυχόν απώλειες που θα προέλθουν από τα κρατικά ομόλογα, σύμφωνα με έγγραφο που περιήλθε σε γνώση του Bloomnerg.

Το μέτρο είναι μια προσθήκη της τελευταίας στιγμής στο πακέτο που ετοιμάζουν οι νομοθέτες για τη χαλάρωση των ρυθμίσεων για τις τράπεζες. Το πακέτο θα “παγώσει” τους περιορισμούς στη μόχλευση, θα παράσχει επιπλέον ευελιξία για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και θα εξοικονομήσει κεφάλαια για τις τράπεζες όταν εκείνες επενδύσουν σε λογισμικό και δανείζουν σε μικρές επιχειρήσεις.

 

 

Share This