«Επιβεβαιώθηκε η πρόοδος σε σειρά μεταρρυθμίσεων, παρά τις αντίξοες συνθήκες, και οι προοπτικές για ισχυρή ανάκαμψη του 2021. Επαναλήφθηκε ότι η δημοσιονομική ευελιξία, που ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη, περιλαμβάνει και τους στόχους οι οποίοι είχαν τεθεί για την Ελλάδα στο πλαίσιο της ενισχυμένης εποπτείας» δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας μετά το τέλος της συνεδρίασης.Για την αποπληρωμή χρέους θα πάνε τα 748 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 644 εκατ. ευρώ αφορούν τα κέρδη από τη διακράτηση ελληνικών ομολόγων από την ΕΚΤ και άλλες κεντρικές τράπεζες που ενέκρινε το Eurogroup. Οι υπουργοί Οικονομικών της Ευρωζώνης αναγνώρισαν την πρόοδο που επιτελέστηκε στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που είχε αναλάβει η χώρα μας στο πλαίσιο της 6ης μεταμνημονιακής αξιολόγησης

Share This