Οι ιδιοκτήτες ακινήτων οι οποίοι εκμισθώνουν ακίνητο για το οποίο, το ενοίκιο μειώθηκε κατά 40% λόγω του κορωνοϊού, θα πρέπει να υποβάλουν δήλωση έως 22 Ιουνίου στην οποία θα φαίνεται η μεταβολή του μισθώματος για τους μήνες τους οποίους προβλεπόταν η μείωση ώστε να επωφεληθούν από τις ευνοϊκές διατάξεις.

Μιχάλης Αντωνόπουλος-φοροτεχνικός

Για τις μειώσεις ενοικίων που θα συνεχίσουν και μετά των μήνα Ιούνιο θα πρέπει να το δηλώνουν έως την 20η ημέρα του μήνα που αφορά η μείωση. Επίσης και οι μισθωτές θα πρέπει μέχρι τις 26 Ιουνίου να κάνουν δήλωση αποδοχής ή όχι. Για τις επόμενες μειώσεις τον επόμενων μηνών θα πρέπει την δήλωση αποδοχής ή μη αποδοχής να την υποβάλλουν σε τρείς ημέρες από την ημερομηνία που λήγει η δήλωση του ιδιοκτήτη. Εάν δεν υποβληθεί δήλωση από τον μισθωτή θεωρείται ότι έγινε αποδεκτή και ο ιδιοκτήτης του ακινήτου επωφελείται των ευνοϊκών ρυθμίσεων. Επίσης οι ιδιοκτήτες ακινήτων θα πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα μισθωτήρια τα οποία είχαν συναφθεί πριν το 2014 και είναι σε ισχύ ακόμη ή έχουν παραταθεί σιωπηρά. Τέλος ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να δήλωση τη λύση μίσθωσης μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα από το γεγονός, διότι εάν δεν υποβάλει τη λύση τότε το μισθωτήριο θα θεωρείται σε ισχύ και προφανώς θα επιβαρυνθεί με φόρους.

Share This