Από 15 Ιουνίου τίθεται σε ισχύ ο μηχανισμός «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» και ισχύει έως 15-10-2020 με δυνατότητα επέκτασης

Κώστας Τσουκαλάς-Δικηγόρος

Αφορά όλες τις επιχειρήσεις της χώρας με μείωση τζίρου τουλάχιστον 20%.Αφορά και τις νέες επιχειρήσεις και τις εποχικές επιχειρήσεις .Αφορά εργαζομένους με συμβάσεις πλήρους απασχόλησης ακόμα και όσους προσληφθούν τώρα στην θέση οικειοθελώς αποχωρούντων.Δεν αφορά εργαζομένους με μερική απασχόληση.Στο διάστημα της συμμετοχής στο μηχανισμό απαγορεύεται τροποποίηση σύμβασης .Η επιχείρηση μπορεί να θέσει σε μειωμένο ωράριο έως και το σύνολο των εργαζομένων της επιχείρησης.Χορηγείται στον εργοδότη το δικαίωμα να μειώνει μονομερώς το ωράριο του εργαζομένου έως και στο 50%.Το κράτος θα καταβάλλει το 60% του μισθού που αντιστοιχεί στον χρόνο που δεν εργάζεται.

Το κράτος θα καταβάλλει το 60% των ασφαλιστικών εισφορών  που αντιστοιχεί στον χρόνο που δεν εργάζεται

Ο εργοδότης θα καταβάλλει τις υπόλοιπες ασφαλιστικές εισφορές.Κανένας εργαζόμενος δεν θα λαμβάνει αθροιστικά λιγότερο από τον κατώτατο μισθό.Η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών γίνεται στο ονομαστικό μισθό.Το κράτος θα καταβάλλει την αναλογία του 60% των  του επιδόματος αδείας και του Δώρου Χριστουγέννων για το διάστημα που δεν εργάζεται ο μισθωτός.Οι εργαζόμενοι που θα  μπουν στο πρόγραμμα θα έχουν μείωση σε επίδομα αδείας και δώρο Χριστουγέννων.Για όσο διάστημα διαρκεί το πρόγραμμα απαγορεύονται οι απολύσεις και οι μειώσεις μισθού στους εργαζομένους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.Δεν υπάρχει προστασία μετά το τέλος του προγράμματος από απολύσεις ούτε για τους εργαζομένους που θα έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα.

Για όσους εργαζομένους δεν μπούν στον μηχανισμό Συν-Εργασία, οι απολύσεις είναι ελεύθερες ακόμα και αν η επιχείρηση έχει κάνει χρήση του προγράμματος..

Προϋποθέσεις ένταξης στο πρόγραμμα

Μείωση τζίρου τουλάχιστον 20%

Για το μήνα Ιούνιο συγκρίνεται ο τζίρος των μηνών Μαρτίου και Απριλίου

Για τον μήνα Ιούλιο συγκρίνεται ο τζίρος των μηνών Μαρτίου , Απριλίου και Μαΐου

Για τους μήνες Αύγουστο και Σεπτέμβριο συγκρίνεται ο τζίρος των μηνών Μαρτίου , Απριλίου , Μαΐου και Ιουνίου

Διαδικασία ένταξης στο πρόγραμμα

Υποβολή αίτησης από την επιχείρηση στην πλατφόρμα my business support με την οποία δηλώνουν τα οικονομικά στοιχεία για να προκύψει η μείωση του τζίρου

Βεβαίωση δικαιώματος υπαγωγής από την ΑΑΔΕ

Υποβολή αίτησης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ

Εγκριση η απόρριψη της αίτησης .

Οι εργοδότες δηλώνουν το μήνα , τα συμβατικά ωράρια και τα νέα ωράρια του μήνα

Οι εργοδότες θα δηλώνουν από πριν τη τροποποίηση ωραρίου.

Το πρώτο τριήμερο του επόμενου μήνα θα δηλώνουν στο Εργάνη τις μηνιαίες αποδοχές που κατέβαλλαν στους εργαζομένους βάσει προγράμματος, τις ώρες του μήνα που απασχολήθηκε και το iban του.

Η οικονομική ενίσχυση θα καταβάλλεται το πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα .

Παραδείγματα  μείωσης μισθού από το πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ

546 ευρώμισθός:  273 ευρώ ο εργοδότης και 273 ευρώ το κράτος (καμία μείωση)

800 ευρώ μισθός: 400 ευρώ ο εργοδότης και 240 ευρώ το κράτος (μείωση 160 ευρώ)

1000 ευρώμισθός: 500 ευρώ ο εργοδότης και 300 ευρώ το κράτος (μείωση 200 ευρώ)

1300 ευρώ μισθός: 650 ευρώ ο εργοδότης και 390 ευρώ το κράτο (260 ευρώ)

1600 ευρώμισθός: 800 ευρώ ο εργοδότης και 480 ευρώ το κράτος (320 ευρώ)

2000 ευρώ μισθός:1000 ευρώ ο εργοδότης και 600 ευρώ το κράτος (μείωση 400 ευρώ)

 

 

ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ

 

Επιχειρήσεις που έκαναν χρήση αναστολών τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο Δεν μπορούν να απολύσουν για 45 ημέρες από την λήξη των αναστολών συμβάσεων (ανεξάρτητα αν μπήκαν όλοι σε αναστολή)
Επιχειρήσεις με μείωση τζίρου 20% Απαγορεύονται οι απολύσεις σε εργαζομένους που θα τεθούν σε μειωμένο ωράριο έως 15-10-2020
Επιχειρήσεις με μείωση τζίρου 20% Ελεύθερες  οι απολύσεις στους υπόλοιπους εργαζομένους που ο εργοδότης δεν θέσει σε μειωμένο ωράριο
Επιχειρήσεις με μείωση τζίρου 20% Ελεύθερες  οι απολύσεις στους  εργαζομένους με μειωμένο ωράριο μετά τις 15 Οκτωβρίου
Επιχειρήσεις χωρίς μείωση 20% Ελεύθερες οι απολύσεις
Επιχειρήσεις που διατηρούν σε αναστολή εργαζομένους για Ιούνιο ή Ιούλιο Απαγορεύονται οι απολύσεις για 30 ημέρες από την λήξη της αναστολής . Μετά είναι ελεύθερες

 

 

Share This