Αύξηση 2,9% παρουσίασε το α΄ τρίμηνο του 2020 ο Γενικός Δείκτης Απασχολούμενων Ατόμων στο Λιανικό Εμπόριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2019. Σε σχέση, δε, με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου του 2019, παρατηρήθηκε αύξηση 0,1%.

Ο Δείκτης Ωρών Εργασίας στο Λιανικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 1,5% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, μείωση 3,3%.

Ο Δείκτης Μισθών και Ημερομισθίων στο Λιανικό Εμπόριο του Α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Α΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε αύξηση 6,8% και σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δ΄ τριμήνου 2019, μείωση 23,5%.

 

Share This