Η εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής στις Κατασκευές, με νέο έτος βάσης 2015=100,0 και περίοδο αναφοράς το α΄ τρίμηνο 2020, σύμφωνα με προσωρινά και διορθωμένα ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευής του α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 10,3% έναντι μείωσης 11% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2019 με το 2018.

Ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 44,1% έναντι μείωσης 43,4% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του α΄ τριμήνου 2019 με το δ΄ τρίμηνο 2018.

Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του α΄ τριμήνου 2020, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2019, παρουσίασε μείωση 3,4%.

Share This