Κώστας Τσουκαλάς -Δικηγόρος

Οι επιχειρήσεις  υποχρεούνται να επαναπροσλάβουν, κατά τη θερινή τουριστική περίοδο του έτους 2020:

1 .τον ίδιο αριθμό εργαζομένων που είχαν κατά μέσο όρο τα δύο προηγούμενα έτη (2018-2019)

  1. τους ίδιους εργαζομένους που απασχόλησαν το 2019
  2. Μετά την επαναπρόσληψη μπορούν να τους θέσουν σε αναστολή
  3. Οι εργαζόμενοι θα λαμβάνουν αποζημίωση ειδικού σκοπού 534 ευρώ το μήνα
  4. Αν το ξενοδοχείο αγγίζει πληρότητα 20% υποχρεωτικά επαναφέρει στην εργασία από την αναστολή το 1/3 των εργαζομένων
  5. Αν το ξενοδοχείο αγγίζει πληρότητα 50% υποχρεωτικά επαναφέρει στην εργασία από την αναστολή το 2/3 των εργαζομένων
  6. Οι συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων των οποίων ανακαλείται οριστικά η αναστολή δεν δύναται να τεθούν εκ νέου σε αναστολή.
  7. Οι επιχειρήσεις μπορούν να εντάσσουν του εργαζομένους που βγαίνουν από την αναστολή στο πρόγραμμα ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ με μειωμένο ωράριο έως και 50%
  8. Οι εργαζόμενοι που τίθενται στο πρόγραμμα συνεργασία θα λαμβάνουν από το κράτος το 60% των αποδοχών που αντιστοιχούν στις ώρες που δεν εργάστηκαν
Share This