Μέχρι τις 22 Ιουνίου θα εκδοθεί το σχέδιο που θα περιγράφει τους όρους της διαδικασίας τους οποίους θα πρέπει να τηρήσουν όλοι οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να υποβάλλουν προισφορά.

Το σχέδιο Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών (ΠΥΠ) για την αγορά φυσικού αερίου προτίθεται να εκδώσει στην επίσημη ιστοσελίδα του μέχρι τις 22 Ιουνίου ο Διαδριατικός Αγωγός Φυσικού Αερίου (ΤΑΡ). Οι συγκεκριμένες ποσότητες αερίου θα χρησιμοποιηθούν για λειτουργικές δραστηριότητες του αγωγού, συμπεριλαμβανομένης της τροφοδοσίας των σταθμών συμπίεσης. Η ΠΥΠ θα διεξαχθεί στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την έναρξη της φάσης εμπορικής λειτουργίας του αγωγού, η οποία αναμένεται στο τελευταίο τρίμηνο του 2020.

Το σχέδιο της ΠΥΠ θα περιγράφει τους όρους της διαδικασίας τους οποίους θα πρέπει να τηρήσουν όλοι οι συμμετέχοντες που επιθυμούν να υποβάλουν προσφορά. Επίσης διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του ΤΑΡ θα είναι η pro-forma Εκδήλωση Ενδιαφέροντος, έτσι ώστε οι ενδιαφερόμενοι να μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση στο πλήρες πακέτο εγγράφων της ΠΥΠ.

Σύντομη ενδεικτική περιγραφή της διαδικασίας υποβολής προσφορών:

  1. Περίοδος προμήθειας: από την έναρξη της εμπορικής λειτουργίας του ΤΑΡ έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2021
  2. Σημεία παράδοσης:
  • Το Σημείο Διασύνδεσης στο Melendugno (μέσω εικονικής ροής)
  • Το Εικονικό Σημείο Συναλλαγών του TAP (Virtual Trading Point – VTP), προσβάσιμο στους shippers (εταιρείες που μεταφέρουν φυσικό αέριο μέσω του ΤΑΡ) που έχουν δεσμεύσει μεταφορική δυναμικότητα στον αγωγό για τη σχετική περίοδο.

 

 

 

 

Share This